CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

23 February

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดทางการเงินที่ใหญ่ที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงการซื้อขายได้จากทั่วโลก PAMM หรือ Percentage Allocation Management Module เป็นเครื่องมือทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในหมู่นักเทรดฟอเร็กซ์ ที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าถึงโอกาสการซื้อขายมากยิ่งขึ้น และเป็นบัญชีเทรดที่ให้ให้ “เทรดเดอร์มืออาชีพ” หรือจะเรียกว่า ผู้จัดการพอร์ต เข้ามาดูแลบัญชีเทรดได้ เหมาะเป็นอย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์ หรือผู้ที่ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงในการเทรดมากจนเกินไป 

สำหรับบทความนี้ STARTRADER จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักถึงบัญชี PAMM หลักการทำงาน ข้อดี และ ข้อเสีย 

บัญชี PAMM คือ 

บัญชี PAMM (Percentage Allocation Management Module) ในตลาด Forex เป็นรูปแบบของบัญชีการซื้อขายที่นักเทรดหลาย ๆ ท่านสามารถรวบรวมเงินและลงทุนด้วยกันได้ โดยมีเทรดเดอร์มืออาชีพ (ผู้จัดการเงิน) เป็นฝ่ายบริหารเงินทุนและการเทรดต่าง ๆ เป็นบัญชีที่มีระบบเทรดอัตโนมัติ และเครื่องมือจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์ขั้นสูง ที่จะเป็นตัวช่วยให้เทรดเดอร์ในการเทรดมากขึ้นและมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง 

ผู้จัดการเงินจะได้รับผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงกันไว้จากกำไรในการซื้อขาย ส่วนกำไรหรือขาดทุนที่เหลือก็จะถูกแบ่งออกไปให้แก่นักลงทุนตามเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละคนลงทุนไว้

สำหรับ STARTRADER ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4/MT5 พร้อมบริการบัญชี PAMM ที่ใช้งานง่าย เข้าถึงทุกโอกาสของการซื้อขาย มีทีม Support มืออาชีพที่ให้คำปรึกษาในการซื้อขาย ให้นักลงทุนได้มั่นใจในความโปร่งใส ความปลอดภัย พร้อมบันทึกการดำเนินงานทั้งหมด

หลักการทำงานของบัญชี PAMM มีดังนี้:

ในบัญชี PAMM เทรดเดอร์แต่ละคนจะฝากเงินทุนของพวกเขาในบัญชีการเทรดเดียวเพื่อเป็นกองเงินทุนรวมไว้ และจะถูกจัดการโดยนักเทรดมืออาชีพ (ผู้จัดการบัญชี PAMM) นักลงทุนสามารถเลือกผู้จัดการบัญชีที่ต้องการตามจุดประสงค์ของการเทรด บทบาทของผู้จัดการกองทุนคือ จะผู้ดูแลบัญชีและตัดสินใจในการดำเนินการซื้อขายแทนผู้ลงทุนที่ลงทุนในบัญชี PAMM และจะได้รับผลตอบแทนตามผลการซื้อขายที่เกิดขึ้น

เงินลงทุนของนักลงทุนจะถูกแสดงในรูปของเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนรวมในบัญชี กำไรหรือขาดทุนจะถูกแจกจ่ายในอัตราส่วนตามที่จำนวนเงินที่ลงทุน บัญชี PAMM จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเทรดมือใหม่ เพราะการลงทุนของท่านจะบริหารโดยนักเทรดที่มีความชำนาญ และช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ อีกหนึ่งข้อได้เปรียบของบัญชี PAMM คือ การจัดการกองเงินทุนรวมนี้ทำให้เข้าถึงการเทรดมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่กำไรที่เพิ่มขึ้น 

เทรดเดอร์สามารถติดตามผลการซื้อขายในบัญชี PAMM ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของโบรกเกอร์ได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถทำการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น

สรุปขั้นตอนการทำงานของบัญชี PAMM มีดังนี้

 -นักลงทุนลงทะเบียนบัญชี PAMM กับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์

-ฝากเงินของนักลงทุนเข้าสู่บัญชีการซื้อขาย PAMM ยอดฝากเงินขั้นต่ำอาจแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์

-นักลงทุนเลือกผู้จัดการบัญชี สามารถเป็นนักเทรดทั่วไปที่มีประสบการณ์ในการเทรด เพื่อมาดำเนินการในการลงทุน สิ่งสำคัญคือ อย่าลืมตรวจสอบประวัติการเป็นงาน กลยุทธ์การลงทุน ค่าบริการ และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อผลตอบแทนของเทรดเดอร์ได้

-ผู้จัดการลงทุนมีหน้าที่ตัดสินใจในการลงทุนแทนนักลงทุนท่านอื่นในทีม

-เงินจากนักลงทุนหลายท่านจะถูกรวมกันเพื่อลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์

-ผู้จัดการลงทุนจะเรียกเก็บค่าบริการ ซึ่งมักเป็นเปอร์เซ็นต์จากกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน

-กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนจะแจกจ่ายให้แก่นักลงทุนในทีม ตามอัตราส่วนของการลงทุนของแต่ละท่าน

ข้อดี 

การใช้บัญชี PAMM นั้นมีข้อดีหลายประการที่น่าสนใจได้แก่

-นักลงทุนสามารถเลือกผู้จัดการบัญชี PAMM ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของพวกเขาได้และสามารถกำหนดจำนวนเงินที่จะลงทุนในบัญชีได้ตามต้องการ

-บัญชี PAMM ช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ในการซื้อขาย เนื่องจากผู้จัดการบัญชีจะดูแลการซื้อขายและตัดสินใจทุกการลงทุนให้กับเทรดเดอร์

-ให้โอกาสให้นักลงทุนได้รับประสบการณ์จากนักเทรดที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำกำไรในตลาดฟอเร็กซ์

-การแบ่งผลกำไรจากการซื้อขายในบัญชี PAMM จะถูกแบ่งแจกจ่ายตามอัตราส่วนที่ลงทุน

-บัญชี PAMM มีระบบที่ชัดเจนในการรายงานผลการเทรดและแบ่งปันผลกำไร นักลงทุนสามารถติดตามผลการลงทุนของเขาได้

ข้อเสีย 

เทรดเดอร์ที่ใช้บัญชี PAMM จะไม่สามารถควบคุมการตัดสินใจในการเทรดได้อย่างตรงไปตรงมา เนื่องจากการตัดสินใจเหล่านั้นขึ้นอยู่ผู้จัดการบัญชี PAMM 

บางโบรกเกอร์อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการและค่าคอมมิชชั่นจากผู้จัดการบัญชี PAMM

การลงทุนในบัญชี PAMM ยังคงมีความเสี่ยงจากการเทรด หากผู้จัดการบัญชี PAMM ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือมีการตัดสินใจที่ผิดพลาด นักลงทุนอาจเสียเงินได้

บางโบรกเกอร์อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบัญชี PAMM ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนไม่สามารถใช้บัญชี PAMM ได้ตามต้องการ

เหตุผลที่ควรเลือกบัญชี PAMM ของ STARTRADER 

เปิดบัญชี PAMM กับ STARTRADER ระบบจัดการธุรกรรมอัตโนมัติที่ได้รับความนิยม มือใหม่ไร้ประสบการณ์ก็เทรดได้ ที่มาพร้อมกับข้อได้เปรียบมากมาย  

6 เหตุผลที่เทรดเดอร์ไม่ควรพลาดที่จะเปิดบัญชี PAMM กับเรา

-มีบริการใน MT4 แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

-มีการจัดสรรตามเปอร์เซ็นต์ของปริมาณธุรกรรม

-รายงานผลการทำธุรกรรมที่สม่ำเสมอระหว่างบัญชีหลักและบัญชีนักลงทุน 

-นักลงทุนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือเชี่ยวชาญในการเทรด

-สนับสนุนที่ปรึกษาการส่งออก

-การจัดการคำสั่งความเสี่ยงตามเวลาจริง

การลงทุนในฐานะผู้จัดการบัญชี PAMM

บทบาทของผู้จัดการบัญชี PAMM คือดำเนินการและจัดสรรการลงทุนให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด มีความสามารถในการใช้กลยุทธ์การเทรด ขจัดความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงโอกาสในผลตอบแทนให้ได้มากที่สุด 

ข้อดีสำหรับผู้จัดการบัญชี PAMM

-เพิ่มศักยภาพในการเติบโตในขีดสุดโดยไม่มีข้อจำกัดในการเทรด

-ใช้ความรู้ของคุณเพื่อสร้างรายได้แบบ passive income

-รับค่าบริการและค่าคอมมิชชั่นอย่างยืดหยุ่น

การลงทุนในฐานะ PAMM Investors

การซื้อขายผ่านบัญชี PAMM ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าการซื้อขายได้ง่ายขึ้นแม้ไม่มีประสบการณ์

ข้อดีสำหรับนักลงทุน PAMM

-ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถลงทุนได้ 

-สามารถเลือกผู้จัดการที่มีประสบการณ์หลากหลายมาช่วยบริหารเงินทุน

-มีการซื้อขายมีโปร่งใส มีรายงานติดตามการลงทุนให้เทรดเดอร์สม่ำเสมอ

คู่มือการใช้งานบัญชี  PAMM สำหรับ Money Manager และ Investor

คู่มือการใช้สำหรับ Money Manager

คู่มือการใช้สำหรับ Investor

การลงทุนในบัญชี PAMM สามารถเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเทรดเดอร์ที่สนในลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเทรด แต่สิ่งสำคัญที่จะเข้าใจคือการทำงานของบัญชีเหล่านี้ รวมถึงศึกษาความเสี่ยงในการลงทุนประเภทนี้ให้ละเอียดก่อนทำการลงทุนใด ๆ  

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน 

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service