CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

ระยะเวลากิจกรรมคือ 2024.04.01 00:00 - 2024.12.31 23:59 (เวลา MT4)

พื้นที่ให้บริการ

ทุกพื้นที่ (ยกเว้นเวียดนาม)

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโปรโมชัน

โปรโมชันนี้สำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่สกุลเงิน FX, XAUUSD, XAGUSD, XAUAUD, XAUEUR และ CL-OIL(1000 บาร์เรล) โดย 1 ล็อตบน MT4 จะคำนวณเท่ากับ 1 ล็อตมาตรฐาน สำหรับการซื้อขายของตราสารผลิตภัณฑ์ ดัชนี, UKOUSD, USOUSD, UKOUSDft, UKOUSD+, USOUSD+, UKOUSDft+ และผลิตภัณฑ์ mini Gold (XAUUSD.m +, XAUUSD.m) 1 ล็อตบน MT4 มีค่าเท่ากับ 0.1 ล็อตมาตรฐาน ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

การเข้าร่วม

ภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน ลูกค้าจะต้องถอนเงินจากบัญชีซื้อขายแพลตฟอร์มอื่น และฝากกลับเข้ามาในบัญชีซื้อขายจริงของ STARTRADER การคำนวณเงินรางวัลจะคำนวณจากยอดเงินที่ฝากสำเร็จครั้งแรกเท่านั้น (ลูกค้าแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับเงินขวัญถุงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยบัญชี cent บัญชีสกุลเงินดิจิตอล, บัญชี PAMM และ MAM จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้)

สิทธิประโยชน์ 1: รับรางวัลเงินขวัญถุง 1%

เมื่อลูกค้าถอนเงินจากแพลตฟอร์มอื่น และนำเงินจำนวนนั้นมาฝากกับ STARTRADER ลูกค้าจะได้รับเงินรางวัล 1% ของจำนวนเงินที่ฝากสำเร็จ
โปรดทราบว่า: หากคุณทำการถอนเงินจากแพลตฟอร์มอื่นโดยการถอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) หรือ บัตรเครดิตต่างๆ แล้วทำการฝากเงินเข้า STARTRADER ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรย้ายค่ายรับเงินขวัญถุง 1% ได้
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง): USDT(TRC20, ERC20, omini), Bitcoin, Skrill, Neteller, Perfect Money, Epay, Sticpay และอื่นๆ
บัตรเครดิตรวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง): การจ่ายเงินโดยตรง การจ่ายเงินเสมือน และบัตรเครดิตที่ถูกจำกัดอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น:
– เมื่อลูกค้าถอนเงิน 1,000 USD จากแพลตฟอร์ม AAA และฝากเงิน 3000 USD กับ STARTRADER ลูกค้าจะได้รับเงินรางวัล 10 USD (1000 USD * 1%);
– เมื่อลูกค้าถอนเงิน 1,000 USD จากแพลตฟอร์ม AAA และฝากเงิน 500 USD กับ STARTRADER ลูกค้าจะได้รับเงินรางวัล 5 USD (500 USD * 1%);
ลูกค้าที่สมัครเข้าร่วมโปรโมชัน ต้องแสดงหลักฐานการถอนเงินที่ถอนสำเร็จของแพลตฟอร์มอื่นเพื่อใช้รับเงินรางวัล

#สิทธิประโยชน์ 2: รับเงินคืนจากล็อตเทรด

เมื่อลูกค้าฝากเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 3,000 USD กับ STARTRADER จะได้รับสิทธิประโยชน์จากรีเบทเงินคืนล็อตเทรดดังนี้
– บัญชี STP จะได้รับเงินคืนที่ 5 USD/Lot
– บัญชี ECN จะได้รับเงินคืนที่ 2 USD/Lot
– จำนวนเงินคืนสูงสุดคือ 200 USD ต่อลูกค้าหนึ่งท่าน
– ระยะเวลาในการซื้อขายคือ 60 วันปฏิทินหลังจากการฝากเงินครั้งแรก
โบนัสจะออกภายใน 10 วันทำการนับจากวันหมดอายุของธุรกรรม
หากจำนวนเงินฝากที่ฝากกับ STARTRADER มากกว่า 3,000 USD คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ 1 และ 2 พร้อมกัน แต่ถ้าหากยอดเงินฝากต่ำกว่า 3,000 USD คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ 1 เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1.การคำนวณปริมาณการซื้อขายจะนับเฉพาะคำสั่งซื้อขายที่มีการเปิดและปิดออเดอร์เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

2.ในระหว่างการเข้าร่วมโปรโมชัน STARTRADER สงวนสิทธ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมหรือยกเลิกคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรโมชัน รวมถึงการยกเลิกกำไรที่ไม่ชอบธรรมออก หรือแม้แต่ยุติการเป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าหากพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ พฤติกรรมการละเมิดรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง): การใช้ที่อยู่ IP เดียวกันเพื่อซื้อขายพร้อมกัน การดำเนินการหลายบัญชี (รวมถึงบัญชีภายในของ STARTRADER หรือระหว่างโบรกเกอร์ที่แตกต่างกัน) เพื่อการ Arbitrage การเทรดแบบ Scalping การซื้อขายที่มีความถี่สูง การ Arbitrage แบบแฝง การ Hedging ที่เป็นอันตราย การซื้อขายโพสิชันขนาดใหญ่ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย การซื้อขายหลายบัญชีด้วยสถานะเดียวที่มีการเทรดหลายรายการคล้ายกัน การซื้อขายผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งในปริมาณมากเกินไปและก่อให้เกิดสภาวะที่มีความเสี่ยงสูง ฯลฯ (หรือเมื่อเข้าร่วมโปรโมชันโบนัส และมีปริมาณการซื้อขายที่เน้นที่ผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือรักษาทิศทางการซื้อขายคงที่ มากกว่า 70% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในบัญชี)

ในระหว่างการเข้าร่วมโปรโมชัน STARTRADER สงวนสิทธ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมหรือยกเลิกคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรโมชัน รวมถึงการยกเลิกกำไรที่ไม่ชอบธรรมออก หรือแม้แต่ยุติการเป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าหากพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ พฤติกรรมการละเมิดรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง): การใช้ที่อยู่ IP เดียวกันเพื่อซื้อขายพร้อมกัน การดำเนินการหลายบัญชี (รวมถึงบัญชีภายในของ STARTRADER หรือระหว่างโบรกเกอร์ที่แตกต่างกัน) เพื่อการ Arbitrage การเทรดแบบ Scalping การซื้อขายที่มีความถี่สูง การ Arbitrage แบบแฝง การ Hedging ที่เป็นอันตราย การซื้อขายโพสิชันขนาดใหญ่ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย การซื้อขายหลายบัญชีด้วยสถานะเดียวที่มีการเทรดหลายรายการคล้ายกัน การซื้อขายผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งในปริมาณมากเกินไปและก่อให้เกิดสภาวะที่มีความเสี่ยงสูง ฯลฯ (หรือเมื่อเข้าร่วมโปรโมชันโบนัส และมีปริมาณการซื้อขายที่เน้นที่ผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือรักษาทิศทางการซื้อขายคงที่ มากกว่า 70% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในบัญชี)

ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชันนี้ตกลง ยินยอม และรับทราบว่าหากถูกวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรมการเทรดที่ไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิดกฎระเบียบการเทรดของบริษัทในอนาคต ไม่มีสิทธิ์ที่จะโพสต์แสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นการใส่ร้ายต่อ STARTRADER มิฉะนั้นลูกค้าที่โพสต์หรือผู้ที่ร่วมเผยแพร่ข้อมูลจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.ต้องถือโพสิชันอย่างน้อย 10 นาที

4.STARTRADER ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความหมายและวินิจฉัยตัดสินข้อพิพาทของโปรโมชันนี้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service