CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

วิธีการฝากและถอนเงิน

ที่ STARTRADER เราเสนอตัวเลือกการฝากและการถอนเงินที่หลากหลาย ซึ่งนั่นไม่ใช่ทั้งหมด เรายังเสนอข้อได้เปรียบของการป้องกันยอดคงเหลือติดลบเพื่อปกป้องความเสี่ยง และเงินทุนในบัญชีของคุณ ด้วยการจัดหาพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย พร้อมการรับรองความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับดำเนินการทางธรุกรรม

รองรับบริการ:
 • โอนเงินผ่านธนาคาร

  โอนเงินผ่านธนาคาร

 • บัตรเดบิต Visa/Mastercard
Online wallet options such as

and more

หมายเหตุ: ธุรกรรมใด ๆ ที่กระทำโดยการโอนเงินผ่านธนาคารอาจใช้เวลา 3-5 วันทำการ เมื่อเราได้รับเงินดังกล่าวตามจำนวนที่ฝากเข้ามาในบัญชีของเราแล้ว เราจะทำการส่งเงินไปยังบัญชีลูกค้าทันที สำหรับลูกค้าประเทศไทยสามารถฝากเงินด้วย USDT ได้ แต่ยังไม่รองรับการถอนเงินผ่าน USDT ลูกค้าสามารถถอนเงินผ่านช่องทางอื่นได้ตามปกติ

เปิดบัญชีจริงและเตรียมพร้อมที่จะออกสำรวจโอกาสในจักรวาลแห่งการซื้อขายกับเรา

ประกาศสำคัญ

 • แบบฟอร์มการถอนเงินที่ได้รับหลังเวลา 21:00 น. (GMT) จะถูกดำเนินการในวันถัดไป หากได้รับก่อน 07:30 น. (GMT) จะดำเนินการในวันเดียวกัน

 • เนื่องจากนโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน เงินจะถูกส่งคืนหรือถูกถอนไปยังบัญชีธนาคารในชื่อเดียวกันกับชื่อที่ใช้เปิดบัญชีซื้อขายที่ STARTRADER ของคุณเท่านั้น

 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางโทรเลขระหว่างประเทศ (Telegraphic Transfer: TT) ที่เรียกเก็บโดยสถาบันทางการเงินของเราจะถูกส่งต่อไปยังลูกค้า TT ระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่ค่าบริการจะอยู่ที่ประมาณ 20 USD

 • โดยปกติจะใช้เวลาสามถึงห้าวันทำการสำหรับการถอนเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อไปยังบัญชีของคุณ

 • โปรดทราบว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การถอนอาจใช้เวลานานขึ้น

หรือฝึกฝนด้วย บัญชีทดลองฟรี!

สู่โลกแห่งการซื้อขายกับโบรกเกอร์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก!

ต้องการลองเทรดด้วยบัญชีเดโม? คลิกที่นี่

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service