CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

ระยะเวลาลงทะเบียน: เริ่ม 00:00 ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2024 จนถึง 23:59 ของวันที่ 31 ธันวาคม 2024 (ตามเวลา MT4)

ภูมิภาคที่มีสิทธิ์เข้าร่วม

เอเชีย, ออเชียเนีย, แอนตาร์กติกา, เบอร์มิวดา, ริมฝั่งการ์ซา, กรีนแลนด์, จาเมกา, ตรินิแดดและโตเบโก, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน

(ยกเว้นจีน, อินเดีย, เวียดนาม, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, อินโดนีเซีย และ MENA)

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม

โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น รายละเอียดของโปรโมชั่นจะแสดงในพื้นที่สมาชิก

ผู้เปิดบัญชีกับ STARTRADER สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้

บัญชีที่มีเลเวอเรจมากกว่า 1:500 จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชันได้ เช่นเดียวกับบัญชี Cent บัญชีสกุลเงินดิจิตอล บัญชี PAMM และ MAM

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้มีผลบังคับตามกฎหมาย โดยการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ถือว่าคุณยินยอมข้อตกลงนี้แล้ว

2. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ลูกค้าต้องเลือกเข้าร่วมโปรโมชั่นโดยยืนยันผ่านพอร์ทัลลูกค้า

3. เครดิตโบนัสจะมอบให้ทุกครั้งที่มีการฝากเงินมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

4. ลูกค้าที่สิทธิ์เข้าร่วมจะได้รับโบนัสตามเงื่อนไขด้านล่าง:
a. ฝากครั้งแรกรับเครดิตโบนัส 50% สูงสุดถึง 500 ดอลลาร์สหรัฐ (อิงสกุลเงินตามบัญชี)
b. ฝากครั้งถัดๆ ไป รับเพิ่มอีก 20% ของเงินฝากครั้งนั้น

“ฝากครั้งแรก” หมายถึงการเริ่มฝากเงินเข้าสู่บัญชี STARTRADER ครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี

“ฝากครั้งถัดไป” หมายถึงการฝากเงินหลังจากการฝากครั้งแรก หรือส่วนที่เกินจาก 1000 ดอลลาร์สหรัฐ (อิงสกุลเงินตามบัญชี) ของการฝากครั้งแรก
ต่อไปนี้คือตัวอย่างการคำนวณเครดิตโบนัสที่คุณจะได้รับหลังการฝากครั้งแรก (FTD):

จำนวนที่ฝากครั้งแรก ฝากครั้งถัดไป โบนัสเครดิตของคุณ
$500 $0 $250
$1,000 $0 $500
$5,000 $0 $500+$800 = $1,300
$1,000 $1,000  $500+$200 = $700
$2,000 $5,000 ($500+$200)+$1000 = $1,700

5. สำหรับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์นั้น โบนัสจะถูกโอนเข้าบัญชีซื้อขายเป็นเครดิตโดยอัตโนมัติ

6. ยอดเครดิตถูกจำกัดที่มากสุดที่ 10,000 (สกุลเงินหลัก) ต่อลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้งานในช่วงโปรโมชั่นนี้

7. การโอนเงินระหว่างบัญชี การปรับยอดคงเหลือหรือเงินสด ค่ารีเบตหรือคอมมิชชั่นจาก IB/พันธมิตร จะไม่ถูกนับเป็นการฝากใหม่ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่นับรวมอยู่ในโปรโมชัน

8. จำนวนเครดิตไม่สามารถถอนออกได้ กำไรที่ได้จะเพิ่มเป็นมูลค่าในบัญชีของคุณ เช่นเดียวกับการขาดทุนที่เกิดขึ้นจะถูกหักออกจากมูลค่าในบัญชีของคุณ กำไรที่เกิดจากการใช้โบนัสจะสามารถถอนได้ตามขั้นตอนการถอนเงินของเรา

9. หากลูกค้าเลือกโอน/ถอนเงินฝากหรือกำไรที่ได้มาระหว่างบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมด จำนวนเครดิตนั้นจะถูกหักตามจำนวนเงินที่ถอนหรือโอนออก ขอเรียนให้ทราบว่า STARTRADER สงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตโบนัส หากลูกค้ายังคงถือโพสิชันในขณะที่ถอนโบนัสออก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังคงมีมารฺจินเพียงพอ เพื่อป้องกันการถูกบังคับปิดโพสิชัน

10. คุณไม่สามารถโอนโบนัสระหว่างบัญชีซื้อขายของคุณเอง

11. หากยอดเครดิตถูกนำมาใช้ในการเปิดโพสิชัน ปริมาณการซื้อขายจากออเดอร์ดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อการคำนวณโบนัสเท่านั้น

12. โบนัสสามารถใช้เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงได้

13. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์ในโปรโมชันอื่นได้ หากลูกค้าได้เข้าร่วมโปรโมชันที่กำลังดำเนินอยู่ ลูกค้าจะต้องถอนตัวออกจากโปรโมชันก่อนหน้าก่อนจะเข้าร่วมโปรโมชันใหม่ หากลูกค้าถอนตัวก่อนที่โปรโมชันจะหมดอายุ ลูกค้าจำเป็นต้องยอมรับว่าได้สละสิทธิ์โบนัสและรางวัลทั้งหมดโดยสมัครใจแล้ว

14. ลูกค้าจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาระดับมาร์จินให้เพียงพอตลอดช่วงโปรโมชัน ทาง STARTRADER อาจไม่มีการแจ้งเตือนเมื่ออิควิตี้/เครดิต ของคุณอยู่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 120% การถอนเงินหรือการยกเลิกโปรโมชันอาจส่งผลให้ระดับมาร์จินต่อการถือโพสิชันของคุณต่ำลง และอาจส่งผลให้มีการบังคับปิดโพสิชันอัตโนมัติ เนื่องจากมีมาร์จินไม่เพียงพอ ลูกค้าควรพิจารณาให้รอบคอบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสถาณการณ์ทางการเงินก่อนตัดสินใจถอนเงิน

15. ในระหว่างการเข้าร่วมโปรโมชัน STARTRADER สงวนสิทธ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมหรือยกเลิกคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรโมชัน รวมถึงการยกเลิกกำไรที่ไม่ชอบธรรมออก หรือแม้แต่ยุติการเป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าหากพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ พฤติกรรมการละเมิดรวมถึง (ไม่จำกัดเพียงเท่านี้): การใช้ที่อยู่ IP เดียวกันเพื่อซื้อขายพร้อมกัน การดำเนินการหลายบัญชี (รวมถึงบัญชีภายในของ STARTRADER หรือระหว่างโบรกเกอร์ที่แตกต่างกัน) เพื่อการ Arbitrage การเทรดแบบ Scalping การซื้อขายที่มีความถี่สูง การ Arbitrage แบบแฝง การ Hedging ที่เป็นอันตราย การซื้อขายโพสิชันขนาดใหญ่ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย การซื้อขายหลายบัญชีด้วยสถานะเดียวที่มีการเทรดหลายรายการคล้ายกัน การซื้อขายผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งในปริมาณมากเกินไปและก่อให้เกิดสภาวะที่มีความเสี่ยงสูง ฯลฯ (หรือเมื่อเข้าร่วมโปรโมชันโบนัส และมีปริมาณการซื้อขายที่เน้นที่ผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือรักษาทิศทางการซื้อขายคงที่ มากกว่า 70% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในบัญชี)

พฤติกรรมการเทรดที่เป็นการละเมิดกฎและเงื่อนไขการเทรดจะนำไปสู่การหยุดและบอกเลิกการให้บริการลูกค้าจากทางบริษัท (การตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโปรโมชัน การยกเลิกกำไร ฯลฯ) ซึ่งผลที่เกิดจากบอกเลิกหรือยุติการให้บริการจะเป็นภาระที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และ STARTRADER ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัย และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า STARTRADER อาจไม่สามารถแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้

ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชันนี้ตกลง ยินยอม และรับทราบว่าหากถูกวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรมการเทรดที่ไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิดกฎระเบียบการเทรดของบริษัทในอนาคต จะไม่มีสิทธิ์โพสต์แสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นการใส่ร้ายต่อ STARTRADER มิฉะนั้นลูกค้าที่โพสต์หรือผู้ที่ร่วมเผยแพร่ข้อมูลจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

16. เมื่อยอดคงเหลือของลูกค้าติดลบในช่วงโปรโมชัน โบนัสจะถูกนำมาชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากยอดคงเหลือที่ติดลบ ในกรณีที่ยอดคงเหลือติดลบเกินกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ STARTRADER ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระยอดติดลบของลูกค้า

17. การแปลอาจแตกต่างไปได้บ้าง ในทุกกรณี ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลอยู่เสมอ STARTRADER สงวนสิทธิ์สุดท้ายในการระงับ แก้ไข หรือยุติโปรโมชั่นนี้

คำเตือนความเสียง

เป้าหมายของโบนัสคือการเพิ่มโอกาสทำกำไรแทนการปล่อยกู้เครดิต ลูกค้าจึงควรตระหนักถึงจำนวนมาร์จิ้นที่แท้จริงตลอดเวลา เมื่อมาร์จิ้นที่มีอยู่จริงในบัญชีของคุณไม่เพียงพอ คุณจะต้องฝากเงินเพิ่มให้ทันเวลา เพื่อป้องกันการบังคับปิดคำสั่งการซื้อขายอัตโนมัติในบัญชีของคุณ ขอเรียนให้ทราบว่า STARTRADER จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากที่กล่าวมาข้างต้น

STARTRADER ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจ ซึ่งรวมถึง forex และ CFD ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนและอาจสูญเสียมากกว่าเงินทุนที่มีอยู่ ลูกค้าจะต้องทำความเข้าใจและรับทราบว่า เมื่อทำการซื้อขายด้วยมาร์จิ้นหรือเลเวอเรจ เงินทุนของคุณจะตกอยู่ในความเสี่ยง จำเป็นต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนอย่างรอบคอบ ความรู้ในการซื้อขาย ประสบการณ์ และความสามารถในการลงทุน โปรดอย่าทำการซื้อขายหากคุณไม่สามารถยอมรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายได้ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ STARTRADER ขอแนะนำให้ศึกษาทำความเข้าใจและขอคำแนะนำจากนักลงทุนมืออาชีพก่อนการลงทุน

ขอเรียนให้ทราบว่า STARTRADER จะไม่แทรกแซงหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำแนะนำในการเทรดหรือคัดลอกการเทรดทั้งทางตรงและทางอ้อม

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service