CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

งานสัมมนาของสุดยอด IB แห่งปี 2...

ปี 2023 ถือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของ STARTRADER เหล่า IB ของเราได้ประสบความสำเร็จมากมาย แต่เราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ ในปี 2024 เราจะขยายฐานลูกค้าขอ...

อ่านเพิ่มเติม

งานสัมมนาเทรด Chin FX, Learnin...

STARTRADER ขอขอบคุณเทรดเดอร์ทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเทรด Chin FX, Learning the art of FX ที่ได้จัดขึ้น ณ จังหวัดมุกดาหาร และนค...

อ่านเพิ่มเติม

Mega Project for Trader 2023 –...

STARTRADER ขอขอบคุณเทรดเดอร์ทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนา AIM TO REACH โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว...

อ่านเพิ่มเติม

Mega Project for Trader 2023 &...

รับชมภาพงานสัมมนา AIM TO REACH ที่โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ และขอขอบคุณ คุณกอล์ฟ พุฒิพัฒน์ เจ้าของเพจ Golinkfx และ โค้ชกวาง & โค้ชฮอล์ เจ...

อ่านเพิ่มเติม

Mega Project for Trader 2023 &...

STARTRADER นำภาพบรรยากาศงานสัมมนา AIM TO REACH ที่โรงแรม Grande Centre Point Hotel Ploenchit มาให้ทุกท่านได้รับชมกัน ขอขอบคุณการบรรยายสุดพิเ...

อ่านเพิ่มเติม

Traders Fair & Awards Hano...

Diamond Sponsor STARTRADER as the diamond sponsor participated in Hanoi Traders Fair & Awards, which was held at Intercontinental Landma...

อ่านเพิ่มเติม

Thailand Trader Fair 2022

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำหรับการออกบูธจัดการแสดงในงาน Thailand Traders Fair 2022 ของ STARTRADER หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการจัดง...

อ่านเพิ่มเติม

สู่โลกแห่งการซื้อขายกับโบรกเกอร์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก!

ต้องการลองเทรดด้วยบัญชีเดโม? คลิกที่นี่

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service