CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

เปิดบัญชีซื้อขายง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณต้องทำ

 • 1

  ลงทะเบียน

  สมัครบัญชีซื้อขายและกรอกใบสมัครให้สำเร็จ

 • 2

  ตรวจสอบการยืนยันตัวตน

  ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ เราจะตรวจสอบการยืนยันตัวตนของคุณด้วยเอกสารประจำตัวของคุณ

 • 3

  ฝากทุนและเริ่มซื้อขาย

  หลักจากที่ใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว ก็เข้าสู่ระบบ ฝากทุนครั้งแรก และเริ่มซื้ิอขายได้เลย!

คำถามที่พบเจอได้บ่อยๆ ในการเปิดบัญชี

 • เอกสารใดบ้างที่ฉันต้องมีในการเปิดบัญชี?

  มีเอกสารสองอย่างที่จำเป็น:

  - เอกสารยืนยันตัวตนที่สามารถใช้ได้ เช่น พาสปอร์ต (เฉพาะหน้าที่แสดงรูปถ่าย) บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ (ที่มีรูปถ่าย)

  - เอกสารยืนยันที่อยู่ที่สามารถใช้ได้ เช่นใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค (ค่าแก๊ส ค่าไฟฟ้า หรือค่าโทรศัพท์) รายการฝากถอนในบัญชี ใบแจ้งหนี้ (รูปถ่าย/สแกนของเอกสารตัวจริง หรือไฟล์ PDF) ภาษีที่อยู่อาศัยหรือใบกำกับภาษี หนังสือรับรองผู้เสียภาษี หรือใบขับขี่ (ที่มีรูปถ่าย) ที่แสดงที่อยู่และวันหมดอายุ (หมายเหตุ: หากคุณใช้ใบขับขี่เป็นเอกสารยืนยันตัวตน คุณจะไม่สามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันที่อยู่ได้อีก)

 • เอกสารเหล่านี้มีเกณฑ์การรับอย่างไรบ้าง?

  เอกสารจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้:

  เอกสารจะต้องมีอายุน้อยกว่าสามเดือน

  เอกสารจะต้องแสดงให้เห็นเต็มใบเท่านั้น

  ชื่อและที่อยู่ที่ระบุในเอกสารจะต้องตรงกับข้อมูลที่ระบุในใบสมัคร

  เอกสารต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบรืการที่ได้รับเช่นเงินที่ค้างชำระหรือที่จ่ายไปแล้ว

 • ฉันจะทำอย่างไรหากไม่มีเอกสารใดๆ ที่ระบุไว้เลย?

  หากคุณไม่มีเอกสารใดๆ คุณสามารถติดต่อฝ่ายให้บริการที่พร้อมช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนตลอด 24/5 ที่ [email protected]

 • มีเอกสารอื่นๆ ที่สามารถใช้แทนได้ในกรณีพิเศษอีกหรือไม่?

  ในบางกรณี เราอาจจะรับเอกสารอื่นๆ เช่นใบสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเป็นพลเมือง

 • เอกสารที่ใช้จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่?

  ใช่ คุณต้องแน่ใจว่าเอกสารที่แนบมากับใบสมัครจะต้องไม่ใช่การสแกน ไม่ชัดเจน ไม่ใช่ภาพขาวดำ หรือมีความเสียหาย

 • จะเกิดอะไรขึ้นหากใบสมัครของฉันมีปัญหา?

  หากใบสมัครของคุณมีปัญหา เราจะส่งอีเมลเพื่อบอกขั้นตอนถึงวิธีการต่อไป

หากคุณไม่มีเอกสารข้างต้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในเวลา 5 วันทำการ ที่อีเมล [email protected].

บางกรณีเราจะอนุญาตให้ใช้เอกสารอื่นแทนได้ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง:

สูติบัตร

ใบรับรองการเป็นพลเมือง

หมายเหตุ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารที่คุณให้สำหรับสมัครนั้นมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ภาพไม่เบลอ ข้อมูลคมชัดหรือไม่มีข้อเสียหาย

หากพบว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดใด ๆ เกี่ยวกับการสมัครของคุณ เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบ พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับสิ่งที่ต้องทำในขั้นตอนต่อไป

คุณพร้อมที่จะเทรดแล้วตอนนี้!

เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จแล้ว คุณสามารถฝากเงินและเริ่มทำการซื้อขาย CFD ของผลิตภัณฑ์ ฟอเร็กซ์ ดัชนี หุ้น โลหะมีค่า และสินค้าโภคภัณฑ์บนแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา

หากคุณเป็นนักเทรดมือใหม่และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ดวงดาวแห่งความรู้ของเรา

หากคุณต้องการฝึกฝนกลยุทธ์การซื้อขายในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง เราแนะนำให้เปิดบัญชีทดลองใช้ฟรี

ต้องการลองเทรดด้วยบัญชีเดโม? คลิกที่นี่

สู่โลกแห่งการซื้อขายกับโบรกเกอร์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก!

ต้องการลองเทรดด้วยบัญชีเดโม? คลิกที่นี่

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service