CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

 • 2023 อื่น ๆ

  ประกาศสำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์ปลอม, แอปปลอม และการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้ชื่อของบริษัทของเรา

  เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทของเราพบว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างเป็นบริษัทของเราและมีส่วนพัวพันกับการฉ้อโกง โดยใช้ชื่อแบรนด์ STARTRADER โดยมีการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้และชื่อเว็บไซต์ และใช้วิธีอื่นๆ เพื่อหลอกลวงนักลงทุนเพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย พฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อกฎหมายด้านสิทธิ ผลประโยชน์ของนักลงทุนและบริษัทของเรา STARTRADER ให้ความสำคัญอย่างถึงที่สุดกับเรื่องนี้ จึงขอประกาศให้ทราบดังนี้

  1.  เว็บไซต์ที่มี URL ว่า https://startraderltd.com/, https://www.starprofx.com/zh-tw/index, https://startraderhub.com/en/index, https://www.startraderfx.com/en/index1.html, https://www.startraderfex.com/tw/index1.html และแพล็ตฟอร์มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับบริษัทของเรา ลิงค์https://use.startraderpro.com/regeister/fast, https://user.starprofx.com/register/fast, https://user.startraderhub.com/#/registOne, https://trader.startraderfx.com/reg/real, https://trader.startraderfex.com/reg/real, https://www.sikayetvar.com/turkiye-start-trader, https://client.turkiyestartrader.com, https://turkiyestartrader.com ที่ให้เปิดบัญชี หรือแพลตฟอร์ม MT4 ที่ให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ล้วนเป็นลิงก์และโปรแกรมปลอมทั้งสิ้น นอกจากนี้โปรโมชันต่างๆ กิจกรรม ข้อเสนอในการลงทุนและคำแนะนำการซื้อขายใดๆ ก็ตามที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทของเรา และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้

  2.  แอปที่มีชื่อว่า Star Trade และ Star Trade TR เป็นแอปปลอมและฉ้อโกงทั้งหมด เราขอย้ำเตือนให้ท่านหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดหรือใช้งานแอปเหล่านี้อย่างเด็ดขาด STARTRADER ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แอปปลอมเหล่านี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านโปรดใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการเลือกแอป หากจำเป็น โปรดดาวน์โหลดแอปทางการของเราที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ https://www.startrader.com/app/.

  3.  องค์กรหรือการกระทำอื่น ๆ ที่แสวงตัวเป็นบริษัทของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทั้งสิ้น โดยการกระทำเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์และผิดกฎหมายในการใช้ชื่อบริษัทของเราเพื่อชี้นำลูกค้าไปสู่กิจกรรมโปรโมชันหรือสร้างลิงก์ฝากเงินที่ผิดกฎหมาย ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับบุคคลที่ปลอมแปลงนี้ โปรดใช้ความระมัดระวังและดุลยพินิจ และหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ที่ถูกแชร์โดยกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ หากท่านต้องการฝากเงิน โปรดเข้าระบบ MyAccount บนเว็บไซต์ทางการของเราก่อนดำเนินการใดๆ

  4.  บริษัทของเราเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบบังคับระหว่างประเทศ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราคือ https://www.startrader.com และแอปทางการของเราจะมีชื่อว่า "STARTRADER: Online Trading App"(ใน App Store ของ iOS) และ "STARTRADER"(ใน Play Store ของ Android).โดยเว็บไซต์และแอปอื่น ๆ ที่คล้ายกันถือเป็นเว็บไซต์และแอปปลอมทั้งหมด เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบให้รอบคอบระหว่างโปรแกรมของจริงและโปรแกรมปลอมแปลง

  5.  เราขอแนะนำให้ลูกค้าแจ้งรายงานเว็บไซต์/องค์กรที่เข้าข่ายในการปลอมแปลง เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยในการซื้อขายให้กับทุกท่านเสมอ

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ.

  STARTRADER

  อ่านเพิ่มเติม
 • February 19 ผลิตภัณฑ์ใหม่

  ประกาศเพิ่มบริการผลิตภัณฑ์ใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 

  เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

  เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า STARTRADER จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของหุ้นสหรัฐฯ ในวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2024 เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นในพอร์ตโฟลิโอ

  โปรดอ้างอิงตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

  สัญลักษณ์คำอธิบายประเภทล็อตต่ำสุดล็อตสูงสุดขนาดสัญญา
  BITOProShares Bitcoin Strategy ETFCFD18001
  BITBBitwise Bitcoin ETP TrustCFD18001
  ARKBARK 21Shares Bitcoin ETFCFD18001
  BTCOInvesco Galaxy Bitcoin ETFCFD18001
  IBITiShares Bitcoin TrustCFD18001
  GBTCGrayscale Bitcoin TrustCFD18001

  *วันที่และเวลาที่ระบุคือ GMT+2 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4/MT5)

  โปรดทราบว่าข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  กรุณาอ้างอิงตาม MT4/MT5 เพื่ออัปเดตข้อมูลเสมอ

  หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ

  อ่านเพิ่มเติม
 • February 16 อื่น ๆ

  Announcement on Server Upgrade and Trading Suspension

  Dear valued clients,

  In order to provide you with a better trading experience, STARTRADER will be having an upgrade on its MT4/MT5 servers between 00:00 hrs. (GMT+2) and 04:59 hrs. (GMT+2) on 17th February 2024.

  We would also like to highlight that no orders on MT4/MT5 accounts will be executed during the server upgrading period. 

  Kindly note that deposit, withdrawal, data searching functions and account opening applications will still be available, but there might be some delays. We recommend that clients make proper arrangements in advance.

  Once the upgrade has been completed, the execution of trades on MT4/MT5 servers will be restored.

  If you have any questions or require any assistance, please do not hesitate to email us at [email protected] or via Live Chat at https://www.startrader.com/.

  อ่านเพิ่มเติม
 • February 16 ปิดตลาด

  ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนกุมภาพันธ์

  เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

  ขอแจ้งให้ทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้  

  โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2024 (วันจันทร์) 20 กุมภาพันธ์ 2024 (วันอังคาร) 28 กุมภาพันธ์ 2024 (วันพุธ)
  วันหยุด วันประธานาธิบดีสหรัฐฯ วันประธานาธิบดีสหรัฐฯ วันระลึกสันติภาพ
  US30 ปิดเวลา 20:00 ปกติ ปกติ
  DJ30ft ปิดเวลา 20:00 ปกติ ปกติ
  SPX500 ปิดเวลา 20:00 ปกติ ปกติ
  SP500ft ปิดเวลา 20:00 ปกติ ปกติ
  NAS100 ปิดเวลา 20:00 ปกติ ปกติ
  NAS100ft ปิดเวลา 20:00 ปกติ ปกติ
  US2000 ปิดเวลา 20:00 ปกติ ปกติ
  JPN225 ปิดเวลา 20:00 ปกติ ปกติ
  JPN225ft ปิดเวลา 20:00 ปกติ ปกติ
  UK100 ปิดเวลา 23:00 ปกติ ปกติ
  UK100ft ปิดเวลา 23:00 ปกติ ปกติ
  GER40 ปิดเวลา 23:00 ปกติ ปกติ
  GER40ft ปิดเวลา 23:00 ปกติ ปกติ
  EUSTX50 ปิดเวลา 23:00 ปกติ ปกติ
  FRA40 ปิดเวลา 23:00 ปกติ ปกติ
  VIX ปิดเวลา 18:30 ปกติ ปกติ
  GOLD ปิดเวลา 21:15 ปกติ ปกติ
  SILVER ปิดเวลา 21:15 ปกติ ปกติ
  XPDUSD ปิดเวลา 21:15 ปกติ ปกติ
  XPTUSD ปิดเวลา 21:15 ปกติ ปกติ
  UKOUSD ปิดเวลา 21:15 ปกติ ปกติ
  UKOUSDft ปิดเวลา 21:15 เปิดเวลา 03:00 ปกติ
  USOUSD ปิดเวลา 21:15 ปกติ ปกติ
  CL-OIL ปิดเวลา 21:30 ปกติ ปกติ
  NG ปิดเวลา 21:30 ปกติ ปกติ
  GAS ปิดเวลา 21:30 ปกติ ปกติ
  Copper ปิดเวลา 21:30 ปกติ ปกติ
  Cotton ปิด ปกติ ปกติ
  OJ ปิด ปกติ ปกติ
  Cocoa ปิด ปกติ ปกติ
  Coffee ปิด ปกติ ปกติ
  Sugar ปิด ปกติ ปกติ
  Soybean ปิด ปกติ ปกติ
  Wheat ปิด ปกติ ปกติ
  USDTWD ปกติ ปกติ ปิด
  US shares ปิด ปกติ ปกติ

  * เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+2 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)

  โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง  ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ

  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ

  อ่านเพิ่มเติม
 • February 15 เลเวอเรจ

  ประกาศเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้นสหรัฐฯ

  เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

  ขอแจ้งให้ทราบว่าเลเวอเรจของผลิตภัณฑ์ CFD หุ้นสหรัฐทั้งหมดจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นไป เพื่อพัฒนาศํกยภาพและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการซื้อขายให้ดียิ่งขึ้น

  โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลง

  คำอธิบาย เลเวอเรจปัจจุบัน เลเวอเรจใหม่
  All US Shares 1:20 1:33

  * เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+2 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)

  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ

  อ่านเพิ่มเติม
 • February 8 ปิดตลาด

  ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนกุมภาพันธ์

  เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

  ขอแจ้งให้ทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้  

  โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024
  (วันพุธ)
  19 กุมภาพันธ์ 2024
  (วันจันทร์)
  28 กุมภาพันธ์ 2024
  (วันพุธ)
  วันหยุด วันตรุษจีน วันประธานาธิบดีสหรัฐฯ วันระลึกสันติภาพ
  US30 ปกติ ปิดเวลา 20:00 ปกติ
  DJ30ft ปกติ ปิดเวลา 20:00 ปกติ
  SPX500 ปกติ ปิดเวลา 20:00 ปกติ
  SP500ft ปกติ ปิดเวลา 20:00 ปกติ
  NAS100 ปกติ ปิดเวลา 20:00 ปกติ
  NAS100ft ปกติ ปิดเวลา 20:00 ปกติ
  US2000 ปกติ ปิดเวลา 20:00 ปกติ
  JPN225 ปกติ ปิดเวลา 20:00 ปกติ
  JPN225ft ปกติ ปิดเวลา 20:00 ปกติ
  UK100 ปกติ ปิดเวลา 23:00 ปกติ
  UK100ft ปกติ ปิดเวลา 23:00 ปกติ
  GER40 ปกติ ปิดเวลา 23:00 ปกติ
  GER40ft ปกติ ปิดเวลา 23:00 ปกติ
  EUSTX50 ปกติ ปิดเวลา 23:00 ปกติ
  FRA40 ปกติ ปิดเวลา 23:00 ปกติ
  VIX ปกติ ปิดเวลา 18:30 ปกติ
  BVSPX เปิดเวลา 18:00,
  ปิดเวลา 21:55
  ปกติ ปกติ
  GOLD ปกติ ปิดเวลา 21:15 ปกติ
  SILVER ปกติ ปิดเวลา 21:15 ปกติ
  XPDUSD ปกติ ปิดเวลา 21:15 ปกติ
  XPTUSD ปกติ ปิดเวลา 21:15 ปกติ
  UKOUSD ปกติ ปิดเวลา 21:15 ปกติ
  UKOUSDft ปกติ ปิดเวลา 21:15 ปกติ
  USOUSD ปกติ ปิดเวลา 21:15 ปกติ
  CL-OIL ปกติ ปิดเวลา 21:30 ปกติ
  NG ปกติ ปิดเวลา 21:30 ปกติ
  GAS ปกติ ปิดเวลา 21:30 ปกติ
  Copper ปกติ ปิดเวลา 21:30 ปกติ
  Cotton ปกติ ปิด ปกติ
  OJ ปกติ ปิด ปกติ
  Cocoa ปกติ ปิด ปกติ
  Coffee ปกติ ปิด ปกติ
  Sugar ปกติ ปิด ปกติ
  Soybean ปกติ ปิด ปกติ
  Wheat ปกติ ปิด ปกติ
  USDBRL ปิด ปกติ ปกติ
  USDTWD ปิด ปกติ ปิด
  US shares ปกติ ปิด ปกติ

  * เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+2 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)

  โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง  ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ

  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ

  อ่านเพิ่มเติม
 • February 6 ปิดตลาด

  ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนกุมภาพันธ์

  เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

  ขอแจ้งให้ทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้

  โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2024 (วันพฤหัส) 9 กุมภาพันธ์ 2024 (วันศุกร์) 12 กุมภาพันธ์ 2024 (วันจันทร์) 13 กุมภาพันธ์ 2024 (วันอังคาร)
  วันหยุด วันตรุษจีน วันตรุษจีน วันตรุษจีน วันตรุษจีน
  HKG33 ปกติ ปิดเวลา 06:00 ปิด ปิด
  HK50ft ปกติ ปิดเวลา 06:00 ปิด ปิด
  BVSPX ปกติ ปกติ ปิด ปิด
  USDBRL ปกติ ปกติ ปิด ปิด
  USDTWD ปิด ปิด ปิด ปิด
  USDIDR ปิด ปิด ปกติ ปกติ
  USDKRW ปกติ ปิด ปิด ปกติ

  * เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+2 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)

  โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ

  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ

  อ่านเพิ่มเติม

ให้บริการดุจญาติมิตร พร้อมช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแบบ 24/5.

ติดต่อเรา