CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

 • 2024 อื่น ๆ

  ประกาศสำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์ปลอม, แอปปลอม และการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้ชื่อของบริษัทของเรา

  เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทของเราพบว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างเป็นบริษัทของเราและมีส่วนพัวพันกับการฉ้อโกง โดยใช้ชื่อแบรนด์ STARTRADER โดยมีการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้และชื่อเว็บไซต์ และใช้วิธีอื่นๆ เพื่อหลอกลวงนักลงทุนเพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย พฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อกฎหมายด้านสิทธิ ผลประโยชน์ของนักลงทุนและบริษัทของเรา STARTRADER ให้ความสำคัญอย่างถึงที่สุดกับเรื่องนี้ จึงขอประกาศให้ทราบดังนี้

  1.  เว็บไซต์ที่มี URL ว่า https://startraderltd.com/, https://www.starprofx.com/zh-tw/index, https://startraderhub.com/en/index, https://www.startraderfx.com/en/index1.html, https://www.startraderfex.com/tw/index1.html, https://startrader.in/,https://startraderss.com/ และแพล็ตฟอร์มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับบริษัทของเรา ลิงค์https://use.startraderpro.com/regeister/fast, https://user.starprofx.com/register/fast, https://user.startraderhub.com/#/registOne, https://trader.startraderfx.com/reg/real, https://trader.startraderfex.com/reg/real, https://www.sikayetvar.com/turkiye-start-trader, https://client.turkiyestartrader.com, https://turkiyestartrader.com, https://startrader.in/authUserRegister, https://crmstartraderss.com/register ที่ให้เปิดบัญชี หรือแพลตฟอร์ม MT4 ที่ให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ล้วนเป็นลิงก์และโปรแกรมปลอมทั้งสิ้น นอกจากนี้โปรโมชันต่างๆ กิจกรรม ข้อเสนอในการลงทุนและคำแนะนำการซื้อขายใดๆ ก็ตามที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทของเรา และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้

  2.  แอปที่มีชื่อว่า Star Trade และ Star Trade TR เป็นแอปปลอมและฉ้อโกงทั้งหมด เราขอย้ำเตือนให้ท่านหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดหรือใช้งานแอปเหล่านี้อย่างเด็ดขาด STARTRADER ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แอปปลอมเหล่านี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านโปรดใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการเลือกแอป หากจำเป็น โปรดดาวน์โหลดแอปทางการของเราที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ https://www.startrader.com/app/.

  3.  องค์กรหรือการกระทำอื่น ๆ ที่แสวงตัวเป็นบริษัทของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทั้งสิ้น โดยการกระทำเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์และผิดกฎหมายในการใช้ชื่อบริษัทของเราเพื่อชี้นำลูกค้าไปสู่กิจกรรมโปรโมชันหรือสร้างลิงก์ฝากเงินที่ผิดกฎหมาย ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับบุคคลที่ปลอมแปลงนี้ โปรดใช้ความระมัดระวังและดุลยพินิจ และหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ที่ถูกแชร์โดยกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ หากท่านต้องการฝากเงิน โปรดเข้าระบบ MyAccount บนเว็บไซต์ทางการของเราก่อนดำเนินการใดๆ

  4.  บริษัทของเราเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบบังคับระหว่างประเทศ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราคือ https://www.startrader.com และแอปทางการของเราจะมีชื่อว่า "STARTRADER: Online Trading App"(ใน App Store ของ iOS) และ "STARTRADER"(ใน Play Store ของ Android).โดยเว็บไซต์และแอปอื่น ๆ ที่คล้ายกันถือเป็นเว็บไซต์และแอปปลอมทั้งหมด เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบให้รอบคอบระหว่างโปรแกรมของจริงและโปรแกรมปลอมแปลง

  5.  เราขอแนะนำให้ลูกค้าแจ้งรายงานเว็บไซต์/องค์กรที่เข้าข่ายในการปลอมแปลง เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยในการซื้อขายให้กับทุกท่านเสมอ

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ.

  STARTRADER

  อ่านเพิ่มเติม
 • July 25 ผลิตภัณฑ์ใหม่

  ประกาศเพิ่มหุ้นใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม

  เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

  เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า STARTRADER จะเปิดตัวหุ้นใหม่ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2024 เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสการกระจายการลงทุนที่มากขึ้นในพอร์ต

  คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  *วันที่และเวลาที่ระบุคือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ MT5)

  โปรดทราบว่าข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาอิงตาม MT5 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected] หรือแชทโดยตรงที่ https://www.startrader.com/.

  ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
  ทีมงาน STARTRADER

  อ่านเพิ่มเติม
 • July 18 ผลิตภัณฑ์ใหม่

  ประกาศเพิ่มบริการผลิตภัณฑ์ใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม

  เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

  เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า STARTRADER จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2024  เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นในพอร์ต

  คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
  *วันที่และเวลาที่ระบุคือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ MT5)

  โปรดทราบว่าข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาอิงตาม MT5 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected] หรือแชทโดยตรงที่ https://www.startrader.com/.

  ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
  ทีมงาน STARTRADER

  อ่านเพิ่มเติม
 • July 12 ปิดตลาด

  ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนกรกฎาคม

  เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

  ขอแจ้งให้ทราบว่าชั่วโมงซื้อขายตราสารอนุพันธ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนกรกฎาคม

  โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:

  วันที่ 16 กรกฎาคม 2024 (วันอังคาร) 17 กรกฎาคม 2024 (วันพุธ)
  วันหยุด วันระลึกถึงแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล เทศกาลอาชูร่า
  USDCLP ปิด ปกติ
  USDINR ปกติ ปิด

  * เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)

  โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง  ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ

  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ

  อ่านเพิ่มเติม
 • July 12 เลเวอเรจ

  ประกาศเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจหุ้นสหรัฐฯ

  เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

  ขอแจ้งให้ทราบว่าเลเวอเรจของ CFD หุ้นสหรัฐทั้งหมดจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2024 เป็นต้นไป เพื่อพัฒนาศํกยภาพและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการซื้อขายให้ดียิ่งขึ้น

  โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลง:

  สัญลักษณ์ เลเวอเรจปัจจุบัน เลเวอเรจใหม่
  All US Shares 1:33 1:20

  * เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)

  ขอแนะนำให้ลูกค้าที่เปิดโพสิชันไว้จัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม เนื่องจากเลเวอเรจของตราสารที่กล่าวมาข้างต้นจะปรับเป็น 1:20 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2024 มาร์จินที่คุณต้องมีสำหรับโพสิชันที่เปิดไว้จึงมีแนวโน้มสูงขึ้น หลังจากมีการปรับเลเวอเรจแล้ว

  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอที่อีเมล [email protected] หรือแชทโดยตรงที่ https://www.startrader.com/.

  ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
  ทีมงาน STARTRADER

  อ่านเพิ่มเติม
 • July 11 ผลิตภัณฑ์ใหม่

  ประกาศเพิ่มบริการดัชนีใหม่

  เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

  เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า STARTRADER จะเปิดตัวดัชนีใหม่ในวันที่ 15 กรกฎาคม  2024 เพื่อให้ลูกค้ากระจายการลงทุนได้หลากหลายมากขึ้นในพอร์ต

  โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่:

  สัญลักษณ์ HKTECH+
  คำอธิบาย Hang Seng TECH Index CASH CFD
  (HKD)
  ประเภท CFD
  ขนาดสัญญา 1
  ระดับมาร์จิน 10%
  ล็อตต่ำสุด 0.01
  ล็อตสูงสุด 100
  สวอป 3 เท่า Friday
  เวลาซื้อขาย
  (GMT+3)
  Mon- Fri:
  04:15-07:00,
  08:00-11:30,
  12:15-22:00

  *วันที่และเวลาที่ระบุคือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4/MT5)

  โปรดทราบว่าข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาอ้างอิงตาม MT4/MT5 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อที่อีเมล [email protected] หรือแชทโดยตรงที่ https://www.startrader.com/

  ขอบพระคุณที่สนับสนุนเรื่อยมา!
  ทีมงาน STARTRADER

  อ่านเพิ่มเติม
 • July 10 สินค้าถูกเพิกถอน

  (อัปเดต) ประกาศปิดให้บริการผลิตภัณฑ์ XAUUSD.m

  เรียนลูกค้า

  ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะถูกนำออกจากการให้บริการในแพลตฟอร์มซื้อขายของ STARTRADER ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2024:

  สัญลักษณ์ คำอธิบาย
  XAUUSD.m Mini Forex Gold

  ผลิตภัณฑ์นี้จะถูกปิดให้บริการในวันที่ 17 กรกฎาคม 2024 และขอแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านที่เปิดโพสิชันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ไว้ ปิดโพสิชันก่อนสิ้นสุดวันที่ 19 กรกฎาคม 2024 หากลุกค้าไม่ปิดโพสิชันด้วยตนเอง โพสิชันจะถูกบังคับปิดอัตโนมัติในวันที่ 19 กรกฎาคม 2024 ตามราคาปิดสุดท้ายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2024

  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected] หรือแชทโดยตรงที่ https://www.startrader.com/

  อ่านเพิ่มเติม

ให้บริการดุจญาติมิตร พร้อมช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแบบ 24/5.

ติดต่อเรา

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service