CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ สิ่งที่คุณต้องทำคือลงทะเบียนกับ STARTRADER COPY TRADE เพื่อเป็นผู้ให้บริการและรับผลกำไรจากผู้ติดตามคัดลอกของคุณ

หากคุณยังใหม่ต่อการซื้อขายหรือไม่สามารถจับตาดูตลาดได้ตลอดเวลา คุณสามารถรับผลกำไรได้อย่างง่ายดายโดยการคัดลอกการซื้อขายจากนักเทรดที่มีประสบการณ์และผ่านการรับรองบนแพลตฟอร์มของเรา

ผู้ให้บริการ

 • รายได้พิเศษ

  ในฐานะผู้ให้บริการ นอกเหนือจากกำไรที่ได้จากการซื้อขาย คุณสามารถได้รับค่าธรรมเนียมจากการเทรดเพิ่มเติมจากการคัดลอกการซื้อขายของผู้ติดตาม

 • อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ปรับแต่งได้

  คุณสามารถปรับแต่งอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายได้ด้วยตัวคุณเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณเป็นผู้ให้บริการที่แข่งขันได้มากยิ่งขึ้น

 • ใช้งานง่าย

  ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติม คุณสามารถซื้อขายได้อย่างสะดวกสบายบนแพลตฟอร์ม MT4 ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนในการตั้งค่าในฐานะผู้ให้บริการ

 • ความโปร่งใสในการซื้อขายสูง

  ท่านสามารถตรวจสอบผลตอบแทนการลงทุน ผลกำไร และค่าธรรมเนียมการซื้อขายทั้งหมดได้บนแพลตฟอร์ม พร้อมข้อมูลและสถิติแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยคุณลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน

ผู้ติดตามคัดลอก

 • ซื้อขายง่าย

  ใช้งานง่าย เพียงไม่กี่ขั้นตอนง่าย ๆ ในการตั้งค่า Copy Trade ของคุณ

 • ความยืดหยุ่นสูงในการคัดลอกการเทรด

  มีผู้ให้บริการชั้นเยี่ยมมากมายให้เลือกติดตามและรูปแบบการคัดลอกที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านการลงทุน

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายจนกว่าจะมีกำไร

  ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเทรดให้กับผู้ให้บริการหากการซื้อขายไม่สามารถทำกำไรได้

 • เป็นมิตรกับมือใหม่

  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับ Forex แม้แต่นักลงทุนรายใหม่ก็สามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย!

ขั้นตอนการดำเนินงานสุดแสนจะง่ายดาย

 • เข้าสู่บัญชี COPY TRADE (ด้วยบัญชี MT4 หรือ MT5 ทีมีอยู่แล้วของคุณ)

 • เลือกบทบาท (ผู้ให้บริการหรือผู้คัดลอก)

 • ตั้งค่ากลยุทธ์การซื้อขายหรือเลือกผู้ให้บริการเพื่อสมัครติดตามคัดลอก

 • ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ให้บริการ/ผู้คัดลอก

อันดับผู้ให้บริการ

STARTRADER จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อผิดพลาดทางเทคโนโลยี ข้อผิดพลาดของระบบ การตัดการเชื่อมต่อของบริการ การไม่ตอบสนองของบริการของบุคคลที่สาม และข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับ MT4 ที่เกิดขึ้นในขณะการใช้งานซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ STARTRADER จะไม่รับผิดชอบต่อต้นทุนหรือความสูญเสียใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดผลอันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในตลาด ประสิทธิภาพของการให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือวิธีการวิเคราะห์ของบุคคลที่สาม STARTRADER จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ที่เกิดจากกิจกรรมการซื้อขาย/การลงทุนโดยทั่วไปของคุณ

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service