CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Thailand Trader Fair 2022

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำหรับการออกบูธจัดการแสดงในงาน Thailand Traders Fair 2022 ของ STARTRADER หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งงานได้ถูกจัดขึ้น ณ โรงแรงแชงกรีลา กรุงเทพฯ ใน วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา และบูธของ STARTRADER ถูกจัดแสดงขึ้นที่บูธหมายเลข M15

Thailand Traders Fair & Awards เป็นงานที่ถูกจัดขึ้นโดย FINEXPO ซึ่งเป็นบริษัทจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ มีเครือข่ายนักลงทุนและที่ปรึกษาทางการเงินมากกว่า 30,000 ราย บริษัททางการเงินพร้อมโบรกเกอร์ชั้นนำมากกว่า 3,000 แห่งจากทั่วโลก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะแตกต่างจากการจัดงานสัมมนาฟอเร็กซ์ทั่วไปคือ ภายในงานนอกจากจะมีการรวบรวมโบรกเกอร์ชั้นนำในตลาด Forex มาร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศกาลแล้ว ยังมีการเชิญ นักเทรด กูรู ผู้เชี่ยวชาญในวงการฟอเร็กซ์เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในหัวข้อสัมมนาต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้ตลอดทั้งงาน พร้อมการจัดเวิร์คช็อปให้กับลูกค้าผู้ที่สนใจค้นคว้าหาความรู้เพื่อการลงทุน สัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังมีการแจกของรางวัลและกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมาย

STARTRADER ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก็ได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมร่วมสนุก เวิร์คช็อป ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโบรกเกอร์และความรู้ด้านการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญจากโบรกเกอร์ไว้ให้บริการลูกค้าผู้ที่สนใจเยี่ยมชมนิทรรศกาลจากบูธเรา ภายในงานเราได้จัดเตรียมกิจกรรมร่วมสนุกมากมายให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการหมุนวงล้อเสี่ยงโชค จับฉลากมอบของรางวัล ลงทะเบียนรับของชำร่วย มุมสวย ๆ สำหรับถ่ายรูปที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งของรางวัลในครั้งนี้มีมูลค่ารวมมากกว่า 300,000 บาท บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความความสนุกสนาน และเป็นกันเองระหว่างทีมพนักงานกับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมบูธ

STARTRADER เราดำเนินงานโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ฉะนั้นการให้ความสำคัญแก่ลูกค้าและการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้านอย่างเป็นมืออาชีพจึงเป็นภาระกิจหลักที่เราต้องทำ การที่เราเสนอ “พันธมิตรทางธุรกิจที่ปรับแต่งได้” นั้น เพราะเราทราบดีว่าความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกัน และ STARTTRADER ต้องการให้ความต้องการของลูกค้าเป็นไปได้มากที่สุดภายใต้การร่วมงานกับเรา เราจึงยื่นข้อเสนอของการให้บริการที่ไม่เหมือนใครเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ในนามตัวแทนผู้จัดงาน พนักงานบริษัท ทีมผู้บริหาร ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและพูดคุยกับเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวันนี้จะทำให้เราและท่านรู้จักกันมากขึ้น สร้างความประทับใจที่ดีต่อท่านที่มีให้กับเราไม่มากก็น้อย หากมีข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดประการใด ขอกราบอภัยลูกค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สุดท้ายนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการและอยู่เป็นเพื่อนคู่ใจในทุกการเทรดแก่ลูกค้าไป พร้อมสำรวจโลกแห่งการซื้อขายไปกับ STARTRADER

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service