CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

22 February

ในการเทรดสินค้า CFD (Contract for different) นั้น เทรดเดอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเต็มจำนวน ยกตัวอย่างเช่น หากเราทำการ BUY หรือ SELL ทองคำ จำนวน 0.01  LOT ที่ราคา 1900 ตามปกติแล้ว เราจะต้องใช้เงิน 1900 USD ในการเทรด ซึ่งเท่ากับมูลค่าของสินค้า แต่ถ้าเทรดเดอร์ทำการเทรดกับโบรกเกอร์ Startrader เทรดเดอร์อาจใช้เงินเพียงประมาณไม่ถึง 5 USD ในการเทรดออเดอร์ดังกล่าว ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่า ทางโบรกเกอร์มี Leverage ให้ โดยในบทความนี้ เราจะมีเรียนรู้เกี่ยวกับ Leverage พร้อมด้วยคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น Margin,Margin Call และ Stop Out 

1. Leverage

Leverage คือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่า เเทรดเดอร์จะมีอำนาจในการเทรดและลงทุน เพิ่มขึ้นสูงสุดกี่เท่าของเงินที่มี ยกตัวอย่างเช่น

คลิกที่รูปภาพ เพื่อเข้าดูวิดีโอ

 ตัวอย่างที่ 1

หากเรามีเงินในบัญชี 1,000 USD หากเราเลือก Leverage 1:1 (ไม่ใช้ Leverage) ก็เท่ากับว่าเทรดเดอร์ไม่มีอำนาจในการเทรด และ การลงทุนเพิ่มขึ้น ฉะนั้นเทรดเดอร์จึงทำการเทรดและลงทุนได้สูงสุดเท่ากับ 1,000 USD

ตัวอย่างที่ 2

หากเรามีเงินในบัญชี 1,000 USD หากเราเลือก Leverage 1:500 ก็เท่ากับว่าเทรดเดอร์มีอำนาจในการเทรด และ การลงทุนเพิ่มขึ้นสูงสุด 500 เท่า ฉะนั้นเทรดเดอร์จึงทำการเทรดและลงทุนได้สูงสุดเท่ากับ 500,000 USD

ตัวอย่างที่ 3

หากเรามีเงินในบัญชี 1,000 USD หากเราเลือก Leverage 1:1,000 ก็เท่ากับว่าเทรดเดอร์มีอำนาจในการเทรด และ การลงทุนเพิ่มขึ้นสูงสุด 500 เท่า ฉะนั้นเทรดเดอร์จึงทำการเทรดและลงทุนได้สูงสุดเท่ากับ 1,000,000 USD

ทั้งนี้ Leverage เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์สามารถเลือกได้ตอนเปิดบัญชี โดยหากเปิดบัญชีกับ Startrader ก็จะมี Leverage ให้เลือกตั้งแต่ 1:100 ถึง 1:1,000 อย่างไรก็ตาม แม้เทรดเดอร์จะสามารถเลือก Leverage ได้ แต่ Leverage ที่เลือกจะเป็นเพียง Leverage สูงสุดที่สามารถใช้ได้เท่านั้น เนื่องจาก Leverage จะยังขึ้นอยู่กับ ขนาดของเงินทุนในบัญชี (Equity) พร้อมกับ สินค้าที่ทำการเทรดอีกด้วย

Leverage กับขนาดเงินทุนของเทรดเดอร์ (Equity)

Leverage กับ สินค้าที่ทำการเทรด

ฉะนั้นต่อให้เราเลือก Leverage 1:1000 ตอนสร้างบัญชี แต่หากเรามี Equity ในพอร์ตเกิน 5,000  USD Leverage ในพอร์ตเราก็จะถูกปรับลดลงอยู่ดี หรือหากเราไปเทรดคริปโตเคอเรนซี เราก็จะถูกปรับ Leverage ลงเช่นเดียวกัน

2. Margin       

เมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับ Leverage แล้ว ต่อไปเราก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Margin กันต่อ เนื่องจากทั้ง 2 สิ่งนี้มีความสัมพันธ์กัน โดยความหมายของ Margin ก็คือจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องมีเพื่อทำการเปิดออเดอร์ ซึ่งทุกครั้งที่เราทำการกดเปิดออเดอร์ ค่า Margin จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่หากเราทำการปิดออเดอร์ค่า Margin จะลดลง และ หากเราไม่มีออเดอร์ค้างอยู่ ค่า Margin ก็จะเท่ากับ 0 หรือไม่มีการคิดค่า Margin นั่นเอง 

คลิกที่รูปภาพ เพื่อเข้าดูวิดีโอ

Margin Leverage Stop Out การเทรด FOREX สินค้า CFD (Contract for different) นั้น เทรดเดอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเต็มจำนวน

สูตรการหา Margin

ในการค่า Margin สามารถใช้สูตรดังต่อไปนี้

Margin Leverage Stop Out การเทรด FOREX สินค้า CFD (Contract for different) นั้น เทรดเดอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเต็มจำนวน

หมายเหตุ : ค่าที่คำนวนได้จากสูตรจะมีหน่วยเป็นสกุลเงินด้านขวา แต่จะต้องมีการแปลงเป็นสกุลเงิน USD ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ตอนนั้น

ตัวอย่างที่ 1

Buy หรือ Sell EURUSD จำนวน 1.5 Lot ที่ราคา 1.08000 จะต้องใช้ค่า  Margin เท่าไหร่ (กรณีที่ Equity ในพอร์ต เท่ากับ 40,000 USD และเลือก Leverage 1:500)

Margin Leverage Stop Out การเทรด FOREX สินค้า CFD (Contract for different) นั้น เทรดเดอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเต็มจำนวน

ตัวอย่างที่ 2

Buy หรือ Sell BTCUSD จำนวน 1.5 Lot ที่ราคา 23,000 จะต้องใช้ค่า  Margin เท่าไหร่ (กรณีที่ Equity ในพอร์ต เท่ากับ 5,000 USD และเลือก Leverage 1:500)

Margin Leverage Stop Out การเทรด FOREX สินค้า CFD (Contract for different) นั้น เทรดเดอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเต็มจำนวน

3. Margin Call

คือ การที่โบรกเกอร์ส่งอีเมลล์ไปแจ้งเตือนว่าระดับ Equity ในพอร์ตของเราเหลือน้อยแล้ว เมื่อเทียบกับ Margin ซึ่งเราสามารถดูค่านี้ได้จากตรง Margin Level โดยหากระดับ Margin Call ของพอร์ตเราเหลือ 80% หรือน้อยกว่า ก็จะทำให้บัญชีเทรดของเราโดน Margin Call

Margin Leverage Stop Out การเทรด FOREX สินค้า CFD (Contract for different) นั้น เทรดเดอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเต็มจำนวน

สูตรการหา Equity ที่จะถูก Margin Call

Margin Leverage Stop Out การเทรด FOREX สินค้า CFD (Contract for different) นั้น เทรดเดอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเต็มจำนวน

ตัวอย่าง 

หากบัญชีเทรดของเรามีค่า Margin เท่ากับ 250 บัญชีของเราจะโดน Margin Call เมื่อ Equity เหลือเท่าไหร่

Margin Leverage Stop Out การเทรด FOREX สินค้า CFD (Contract for different) นั้น เทรดเดอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเต็มจำนวน

4. Stop Out

คือการปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติจากโบรกเกอร์ โดยจะเกิดขึ้นเมื่อค่า Margin Level ในพอร์ทเหลือน้อยกว่า 50 %

Margin Leverage Stop Out การเทรด FOREX สินค้า CFD (Contract for different) นั้น เทรดเดอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเต็มจำนวน

สูตรการหา Equity ที่จะถูก Stop Out

Margin Leverage Stop Out การเทรด FOREX สินค้า CFD (Contract for different) นั้น เทรดเดอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเต็มจำนวน

ตัวอย่าง 

หากบัญชีเทรดของเรามีค่า Margin เท่ากับ 250 บัญชีของเราจะโดน Stop Out เมื่อ Equity เหลือเท่าไหร่

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service