CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

30 November

เงินเฟ้อสูงขึ้น หุ้นกลุ่มไหนได้รับประโยชน์จากการขึ้นของเงินเฟ้อครั้งนี้บ้าง?

อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงจนทำให้ธนาคารกลางหรือ Fed ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ทำให้การลงทุนในปีนี้ผันผวนมาก การลงทุนในช่วงที่ภาวะเงินเฟ้อขึ้นนี้ กลุ่มหุ้นหลายๆ กลุ่มก็มีผลกระทบที่ต่างกัน แล้วกลุ่มไหนบ้างที่ได้รับประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 

STARTRADER ได้ทำการสรุปกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการที่เงินเฟ้อสูงขึ้น เช่นหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ประกันภัย กลุ่มอุปโภคบริโภค ทองคำ และภาคพลังงานที่อาจได้รับประโยชน์จากอัตราเงินเฟ้อที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

กลุ่มหุ้นธนาคาร

เงินเฟ้อนั้นมีผลต่อดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งส่งผลตรงต่อธนาคารเนื่องจากรายได้ของธนาคารมาจากดอกเบี้ยในการปล่อยสินเชื่อ การที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบของเงินที่เฟ้อขึ้น ทำให้ธนาคารมีการปรับดอกเบี้ยเงินกู้ให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคเนื่องจากราคาสินค้าบริโภคที่สูงขึ้น

กลุ่มหุ้นประกันภัย

บริษัทประกันภัยมีการนำเบี้ยประกันของลูกค้าไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน ส่วนมากก็จะอยู่ในสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงมากนักอย่างพันธบัตรและหุ้นกู้ การที่อัตราเงินเฟ้อมีการสูงขึ้นนําไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสามารถช่วยเพิ่มผลกําไรของบริษัทประกันภัยได้ เงินที่บริษัทประกันนำไปลงทุนใหม่ (Reinvest) จะได้ผลตอบแทนสูงในช่วงภาวะเงินเฟ้อ

กลุ่มหุ้นที่ประกอบธุรกิจนำเข้า

เงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้นด้วยเช่นกัน นี้ถือเป็นการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศและทำให้ค่าเงินของประเทศแข็งค่าขึ้น กลุ่มผู้ที่ประกอบธุรกิจนำเข้าจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนราคาสินค้าที่ต่ำลง

กลุ่มหุ้นวัฏจักร (Cyclical Stock)

กลุ่มหุ้นหุ้นวัฏจักรจะผลตอบแทนที่ดีขึ้นในช่วงที่ราคาผู้บริโภคสูงขึ้น เงินเฟ้อมีผลโดยตรงกับราคาขายสินค้าเนื่องจากจะปรับตัวขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจกําลังขยายตัวถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับความต้องที่เพิ่มมาขึ้นในกลุ่มพลังงาน อย่างเช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ยางมะตอย ยางพารา ฯลฯ กลุ่มหุ้นวัฏจักรนี้ราคาจะปรับขึ้นลงตามเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดี ผลตอบแทนของบริษัทเหล่านี้จะดีขึ้นตามไปด้วย

เงินเฟ้อเป็นตัวชี้วัดการเติบโตของเศรษฐกิจที่จะบ่งบอกถึงทิศทางการลงทุน การศึกษาสภาพคล่องของตลาดสินทรัพย์แต่ประเภทนั้นจะช่วยให้นักลงทุนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศทางการเทรดได้ง่ายขึ้น 

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด