CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

22 December

น้ํามันดิบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก น้ำมันดิบเป็นสินค้าที่ขับเคลื่อนการขนส่งทั่วโลกและยังเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เนื่องจากโลกยังคงพึ่งพาน้ํามันดิบ ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวโน้มอุปสงค์ (Demand)

ท่ามกลางการระบาดของโควิด 19 ทำให้การเดินทางและเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยอย่างมาก เนื่องจากกฎการควบคุมวิกฤตโควิด ส่งผลต่อราคาน้ํามันดิบผันผวนเป็นอย่างมากในปี 2020 ถึง $ 90 ต่อบาร์เรล 

ราคาน้ํามันดิบตอบสนองต่อตัวแปรหลายอย่าง ได้แก่

แนวโน้มอุปสงค์และอุปทาน (Supply and demand) เช่น ความต้องการน้ำมันของโลกอยู่ที่ประมาณ 90 ล้านบาร์เรลต่อวันสําหรับน้ํามันดิบ ถ้ามีความต้องการมากเกินอุปทานโดยรวมที่มีอยู่ในตลาด จะส่งผลให้น้ำมันมีราคาสูงขึ้น

ข่าวเศรษฐกิจรอบโลก เช่นข่าวพวกสงคราม หรือ โรคระบาดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันขึ้นและลง 

ข้อตกลงของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน หรือ OPEC เนื่องจาก OPEC ผลิตน้ํามันดิบประมาณ 40% ของโลกและมีผลกระทบอย่างมากต่อการกําหนดราคาน้ํามันของโลก กลุ่ม OPEC ต้องรักษาเสียรภาพราคาไม่ให้สูงหรือต่ำจนเกินไป

ความผันผวนของราคาชั่วคราว เช่น สภาพอากาศ ความวุ่นวายทางการเมือง ปัญหาด้านอุปทาน — ปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มหรือลดราคาในช่วงเวลาสั้นๆ

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่สงบหรือความขัดแย้งในประเทศผู้ผลิตน้ำมัน เช่น ในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันที่สำคัญของโลกหากเกิดความขัดแย้งกัน ทำให้เกิดอุปสรรคในการขนส่ง ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดน้อยลงก็จะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นได้

ปัจจัยสภาพอากาศและภัยพิบัติ ที่ทำให้การขนส่งชะลอลง ส่งผลต่อปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลงอาจจะส่งผลต่อราคาน้ำมันได้

ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป การซื้อขายน้ำมันมักจะใช้เงินสกุลหลักอย่าง ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนเกิดขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินท้องถิ่นกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการซื้อขายราคาน้ำมันดิบเช่นกัน

การเก็งกําไร โบรกเกอร์ และราคาใน futures market น้ํามันดิบเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกันอย่างมาก ราคาน้ํามันดิบในตลาดเปิดเป็นผลต่อความเชื่อมั่นและราคาใน futures market นักเก็งกําไรและโบรกเกอร์ใช้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นของตลาดและเเข้าสู่การซื้อขายในตลาด ซึ่งจะมีผลต่อราคาน้ํามันดิบทั่วโลก

นโยบายของภาครัฐ ราคาขายน้ำมันของแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศนั้นๆ 

น้ํามันดิบเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีอิทธิพลมากที่สุดในบรรดาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันก็ยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา เทรดเดอร์จึงควรมั่นเช็คข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาน้ำมัน 

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด