CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

22 February

อยากเทรด Forex แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? หนังสือเทรด Forex อีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงตลาด Forex มากยิ่งขึ้น  เตรียมพร้อมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นก่อนก้าวสู่สนามจริงอย่างมั่นใจ STARTRADER แชร์ 5 หนังสือเทรด Forex ที่จะมาบอกเคล็ดลับการเทรด การวางแผนการลงทุน รวมไปถึงการเลือกใช้กลยุทธ์และเครื่องมือทางเทคนิคให้เหมาะสม เป็นหนังสือที่สายเทรดไม่ควรพลาดที่จะศึกษา! 

1. Forex Trading: The Basics Explained in Simple Terms โดย Jim Brown 

Jim Brown นักเทรด Forex แบบ full-time มีความเชี่ยวชาญใน currency trading เริ่มต้นเทรดในปี 2002 และได้พัฒนาและแบ่งปันระบบการเทรดหลายระบบให้เทรดฟรีและช่วยเหลือนักเทรดใหม่ๆ ผ่าน blog ต่างๆ 

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นการเทรด Forex แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการเทรด Forex ระบบเทรด กลยุทธ์เทรด Forex, น้ำมัน, เหล็กแร่มีค่า, สินค้า, หุ้น, การเทรดสกุลเงิน, บิตคอยน์ พร้อมคำแนะนำตัวบ่งชี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้ฟรี ๆ จากนักเขียนอีกด้วย 

2. The 10 Essentials of Forex Trading โดย Jared Martinez

Jared Martinez ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายเงินตรา ใช้ความรู้และประสบการณ์การเทรดที่สะสมมาหลายปีเขียนหนังสือ “The 10 Essentials of Forex Trading” หนังสือที่เทรดเดอร์มือใหม่ควรอ่านก่อนเข้าเทรด จะกล่าวถึง 10 ข้อที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในการเทรดฟอเร็กซ์ นอกจากนี้ยังสอนถึงการใช้เครื่องมือและเทคนิคการเทรดที่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงน้อยสำหรับตลาดสกุลเงิน 

3. Trade Your Way to Financial Freedom โดย Van K.Tharp

Van K. Tharp, Ph.D., เป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาและโค้ชให้กับนักเทรดและนักลงทุน นักเขียนหนังสือขายดีหลายเล่มเกี่ยวกับการเทรดและการลงทุน รวมถึง Safe Strategies for Financial Freedom และ Financial Freedom Through Electronic Day Trading ที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆ 

สำหรับหนังสือเล่มนี้เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการเทรดให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะกล่าวถึงระบบการเทรดที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานของระบบเทรด และนำเสนอมุมมองของทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นหุ้น เพราะการมี Mindset ที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในทุกๆด้าน

4. Forex for Beginners หาเงินออนไลน์กับการเทรดฟอเร็กซ์ โดย ศุภาพิชญ์ งามวิทย์โรจน์

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่ที่อยากทราบตั้งแต่วิธีเริ่มต้นเทรด forex ขั้นแรก ในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลการเทรดขั้นพื้นฐาน จนไปถึงเทคนิคและกลยุทธ์การเทรดฟอร์เร็กซ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เทรดเดอร์มือใหม่ ไม่กลัวที่จะก้าวเข้าสู่สนาม

5. The New Trading for a Living โดย Dr. Alexander Elder

Dr. Alexander Elder เป็นนักเทรดมืออาชีพและอาจารย์สอนเทรด ผู้เขียนหนังสือขายดีหลายเล่ม เขาเป็นผู้ก่อตั้งของบริษัท Financial Trading Seminars, Inc. และ www.elder.com ที่ให้บริการการศึกษาแก่นักเทรดทั่วโลก

สำหรับหนังสือเล่มนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจและทักษะให้กับเทรดเดอร์ โดยในเล่มจะสอนถึงหลักจิตวิทยาในการเทรด การควบคุมความเสี่ยง วิธีเลือกหุ้น การสร้างแผนการเทรด และวิธีการวิเคราะห์และการเทรดในตลาด 

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service