CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

20 October

การเทรด Spot ในตลาด Forex หมายถึงการซื้อหรือขายสกุลเงินต่างประเทศโดยใช้ราคาปัจจุบันที่ตลาดเสนอและทำธุรกรรมทันที

การเทรด Spot Trading ในตลาด Forex หมายถึงการซื้อหรือขายสกุลเงินต่างประเทศโดยใช้ราคาปัจจุบันที่ตลาดเสนอและทำธุรกรรมทันที โดยไม่มีการล่วงเวลาหรือการเพิกถอนกลับในอนาคตในการส่งมอบสกุลเงินต่างประเทศ 

การเทรดแบบ Spot Trading ในตลาด Forex มีการทำงานดังนี้

1.เลือกคู่สกุลเงินที่ต้องการที่จะทำการเทรด เช่น EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ), GBP/JPY (ปอนด์สเตอร์ลิง/เยน), หรือ USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยน) 

2.ทำการวิเคราะห์ตลาด ประเมินโอกาสในการทำการเทรด 

3.เมื่อพร้อมที่จะทำการเทรด เข้าสู่แพลตฟอร์มการเทรดของโบรกเกอร์ Forex ที่เทรดเดอร์ใช้งานอยู่ ระบุขนาดของการทำรายการและเลือกทำการเทรด “ซื้อ” หรือ “ขาย” ตามที่ต้องการ

 4.กำหนดราคาซื้อและราคาขาย: ราคาซื้อ (bid) คือราคาที่สามารถขายสกุลเงินหลัก (base currency) ได้ ในขณะที่ราคาขาย (ask) คือราคาที่สามารถซื้อสกุลเงินหลักได้ ระหว่างราคาขายและราคาซื้อจะมีค่า spread ที่เป็นกำไรสำหรับโบรกเกอร์

5.การทำรายการและตั้งค่าจัดการความเสี่ยง Stop Loss (SL) เพื่อระบุระดับราคาที่เทรดเดอร์พร้อมรับความเสี่ยงและตั้ง Take Profit (TP) เพื่อกำหนดระดับราคาที่เทรดเดอร์ต้องการทำกำไร 

6.เทรดเดอร์สามารถปิดตำแหน่งเมื่อคุณต้องการ บนแพลตฟอร์มการเทรดของคุณ การปิดตำแหน่งจะส่งสัญญาณให้ระบบทราบว่าเทรดเดอร์ต้องการทำรายการเพื่อกำไรหรือขาดทุน

ลักษณะของตลาดสปอต Spot market ประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้

1.ตลาดสปอตเป็นตลาดที่ทำธุรกรรมทันที นั่นหมายความว่าการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือสินค้าที่นำมาซื้อขายนั้นเกิดขึ้นโดยทันทีในราคาปัจจุบันที่ตลาดเสนอ ไม่มีการจัดเก็บสัญญาหรือการเพิกถอนกลับในอนาคต

2.ตลาดสปอตสามารถใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์หรือสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงสกุลเงินต่างประเทศ (Forex), หุ้น, สินค้าเกษตร, โลหะ, และอื่น ๆ โดยทั่วไปการซื้อขาย Spot เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ

3.ตลาดสปอตมีราคาซื้อ (bid) และราคาขาย (ask) และระหว่างราคาขายและราคาซื้อจะมีความแตกต่างที่เรียกว่า “สเปรด” (spread)

4.ตลาดสปอตเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์ หมายความว่าผู้ลงทุนสามารถทำธุรกรรมในเวลาใดก็ได้ตามสะดวก และมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา

5.การทำธุรกรรมในตลาดสปอตไม่มีการระบุวันที่ในอนาคตสำหรับการส่งมอบสินทรัพย์หรือสินค้า การส่งมอบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากทำการทำธุรกรรม

6.การเทรดแบบ Spot มาพร้อมกับความเสี่ยงของการขาดทุนเสมอ ผู้ลงทุนควรใช้การบริหารความเสี่ยงและกำหนดการจัดการความเสี่ยงเพื่อปกป้องการลงทุนของพวกเขา

ข้อดีของการเทรดแบบ Spot 

1.การเทรดแบบ Spot ทำงานแบบเรียลไทม์ หมายความว่าการทำธุรกรรมเกิดขึ้นทันทีตามราคาปัจจุบันที่ตลาดเสนอ นี้ทำให้นักลงทุนสามารถสัมผัสและติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดได้อย่างรวดเร็วและทันใจ

2.ไม่มีการเพิกถอนกลับในอนาคต

3.ความหลากหลายของทรัพย์สิน เช่นสกุลเงินต่างประเทศ (Forex), หุ้น, สินค้าเกษตร, โลหะ, และอื่น ๆ 

4.การเทรดตลอด 24 ชั่วโมง

5.ความเหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่เริ่มต้น เนื่องจากคุณสามารถเริ่มต้นด้วยขนาดทรัพย์สินที่เล็กน้อยและเรียนรู้การทำธุรกรรมไปพร้อมกัน โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ

ข้อเสียของการเทรดแบบ Spot 

1.การเทรดแบบ Spot เกิดขึ้นทันทีตามราคาปัจจุบัน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อความขาดทุนในระหว่างการทำธุรกรรมถ้าคุณไม่มีความรู้และกลยุทธ์ที่เหมาะสม

2.สเปรด (Spread) และค่าคอมมิชชันที่ต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์

3.มีกำไรที่เฉลี่ยต่ำ

สรุปแล้ว การเทรดแบบ Spot เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการแบบเรียลไทม์และเป็นอิสระในการทำธุรกรรม แต่ก็ควรระมัดระวังและศึกษาการทำธุรกรรมอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนของคุณได้ดีขึ้นเช่นกัน

ที่ STARTRADER คุณสามารถเทรดแบบ Spot ผ่านการซื้อขายแบบ CFD เทรดเดอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น แต่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์แบบ Real Time นอกจากนี้เทรดเดอร์ยังสามารถซื้อขายในปริมาณที่มากขึ้นด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อย (มาร์จิ้น : Margin) 

เพื่ออธิบายสิ่งนี้ให้ดีขึ้น เราขอยกตัวอย่าง เช่นคุณคิดว่าราคาข้าวสาลีจะเพิ่มขึ้น คุณได้ทำการซื้อตลาดข้าวสาลีแบบ Spot (เปิดสถานะ Long) หากราคาข้าวสาลีเพิ่มขึ้น คุณจะทำกำไร แต่ถ้าลดลง คุณจะขาดทุน

สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกได้แก่

-น้ำมันดิบของสหรัฐฯ 

-น้ำมันดิบเบรนท์ 

-ทองแดง 

-ก๊าซธรรมชาติ 

-ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น กาแฟ ข้าวสาลี และน้ำตาล

เหตุใดจึงต้องซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย CFD 

-คุณต้องการเทรดทั้ง Long และ Short

-คุณต้องการซื้อขายในปริมาณที่มากขึ้นด้วยทุนที่น้อยลง

-คุณต้องการป้องกันความเสี่ยง Portfolio ของคุณ

-คุณต้องการกำไรระยะสั้น

-คุณต้องการซื้อขายโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์

-คุณต้องการซื้อขายเฉพาะการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์เท่านั้น

ที่ STARTRADER เรานำเสนอ Spread ที่แคบเป็นพิเศษและ Leverage ที่สูงเพื่อยกระดับประสบการณ์การซื้อขายของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของเราในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ คลิกที่นี่

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service