CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

13 December

การเทรดระยะยาว (Long Term Trading) หนึ่งในกลยุทธ์ที่ Forex Trader นิยมใช้เพื่อทำกำไร

เทรด Forex ระยะยาว หรือการถือ Position (สถานะการซื้อขาย) เป็นระยะเวลาร่วมเดือนหรือปี ไอเดียของการลงทุนระยะยาวนี้คือการทําธุรกรรมที่น้อยลงซึ่งสร้างผลกําไรส่วนบุคคลที่มากขึ้น การเทรดระยะยาวเทรดเดอร์จะต้องมีความอดทนและมีความพร้อมทางการเงินระดับหนึ่งด้วย ผลตอบแทนที่จะได้รับคุ้มค่าหรือไม่จะขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยด้วย

สิ่งที่ต้องเช็คก่อนเทรดระยะยาว

– ชอบดูกราฟบ่อยๆ

– มีเวลาในการเทรด

– ชอบทำกำไรแบบเร็วๆ 

– มีความเสี่ยงสูง

จุดเด่นของการเทรดยาว

– สามารถคาดการณ์ตลาดได้ดีกว่าเพราะเป็นการมองภาพรวมใหญ่ ๆ 

– ความเครียดน้อยกว่า เนื่องจากมีเวลาจัดการพอร์ตมากขึ้น

– ลดความเสี่ยงจากความผันผวน เนื่องจากมีเวลาศึกษาตลาดมากขึ้น

– เหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาเทรด คุณไม่ต้องมานั่งเฝ้าดูราคาที่หน้าจอตลอดเวลา

– การเทรดระยะยาวจะใช้ทุนน้อย ประหยัดค่าธรรมเนียมการเทรด แต่สามารถทำกำไรได้มั่นคงกว่าการเทรดระยะสั้น 

– จุดหยุดขาดทุน (Stop loss) จะได้ผลดีขึ้นเมื่อใช้ในการเทรดระยะยาว เพราะคุณมีเวลาที่จะศึกษาตลาดอย่างชัดเจน

จุดด้อยของการเทรดยาว

– ต้องมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ์ตลาด เนื่องจากจะต้องถือออร์เดอร์ไว้นาน ดังนั้นความเข้าใจในตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

ปัจจัยที่ต้องศึกษาสำหรับการเทรด Long Term ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จ Trader ควรรู้ถึงปัจจัยเหล่านี้

อัตราดอกเบี้ย การเทรดระยะยาวจะมีค่าดอกเบี้ยในการถือ position ข้ามวันหรือที่เรียกว่าค่า Swaps การเทรดตราสารแต่ละตัวจะระบุอัตราดอกเบี้ยข้ามวันที่แตกต่างกันไปนักเทรดควรศึกษาอัตราเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนทำการลงทุนใดๆ 

ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของเศรษฐกิจ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราการว่างงาน อัตราดอกเบี้ยการเมืองและภูมิศาสตร์การเมือง ปัจจัยเหล่านี้จะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงราคาของตลาด

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เป็นอีกสิ่งที่เทรดเดอร์ควรศึกษา เช่น การวิเคราะห์กราฟ รวมไปถึงทักษะการใช้งานอินดิเคเตอร์ต่างๆ เพื่อช่วยให้การเทรดง่ายขึ้น

ข้อควรปฎิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเทรดระยะยาว

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ อย่าเทรดด้วยอารมณ์ การเทรดทุกครั้งจะต้องมีแบบแผนและมีความมั่นใจว่าสามารถทำกำไรได้จริง

ใช้เลเวอเรจขนาดเล็กในการทําการซื้อขาย

ให้ความสนใจกับ Swaps การเทรดระยะยาวมักจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการเทรด position ข้ามคืน

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service