CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

12 July

เทรดทองคำ ถืออีกทางในการลงทุนที่ปลอดภัยและมั่นคง ไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง และด้วยเครื่องมือทางการเงินพัฒนาไปมาก ทำให้ผู้คนสามารถทำการลงทุน เทรดทองคำ ได้หลากหลายรูปแบบ

5 วิธีที่เทรดเดอร์สามารถลงทุนได้ในทองคำ ได้แก่

ทองคำรูปพรรณหรือทองคำแท่ง (Physical Gold)

เป็นวิธีลงทุนที่ได้รับความนิยมมานานเพราะมีขั้นตอนการลงทุนที่ง่าย สามารถซื้อขายได้ที่ร้านทอง สามารถนำไปขายเปลี่ยนเป็นเงินเมื่อทองมีราคาเพิ่มขึ้น

สมุดออมทองคำ (Gold Passbook)

เป็นการออมเงินด้วยการใช้เงินซื้อและถูกเก็บไว้ในรูปแบบของทองคำออนไลน์ ลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อย ออมทองสะสมไปเรื่อยๆ จนน้ำหนักทองถึงเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถนำไปแลกเป็นทองคำจริงมาเก็บไว้ การลงทุนแบบนี้จะอ้างทอง อิงกับราคาณ วันที่มีการซื้อขาย ในปัจจุบันก็สามารถออมกับธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งได้ เช่น ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย

โกลด์ฟิวเจอร์ส (Gold Futures)

คือสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า แต่การลงทุนในสัญญา Futures จำเป็นต้องมีการทำความเข้าใจอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ซับซ้อนจึงไม่เหมาะกับมือใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์มาก่อน Gold Futures สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อก็ได้ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากสามารถทำกำไรและกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตลงทุนและไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนแต่ต้องวางหลักประกันก่อนลงทุน

Gold CFD

CFD คือ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง เป็นสัญญาทำการซื้อขายส่วนต่างในราคาของสินทรัพย์ ณ จุดเวลาที่ทำการเปิดสัญญากับจุดเวลาที่ทำการปิดสัญญา นักลงทุนไม่ได้เป็นเจ้าของทองคำจริง ๆ ก็สามารถทำกำไรจากทองคำได้ด้วยเงินทุนไม่มาก การเทรด CFD นักลงทุนสามารถ “เก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง” โดยไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์นั้นจริง ๆ

Gold ETF

เป็นกองทุนรวมเปิดที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนที่ลงทุนใน Gold ETF จะไม่มีภาระในเรื่องการถือครองทองคําแท่ง ผลตอบแทนของ Gold ETF จะเปลี่ยนไปตามราคาทองคําแท่งในตลาดโลก

สำหรับบทความนี้ STARTRADER จะเจาะลึกถึงการเทรดทองในรูปแบบ CFD อีกหนึ่งการเทรดยอดฮิตที่ง่ายและรวดเร็ว

เทรดทองแบบ CFD คือ การลงทุนในสินทรัพย์โดยเทรดที่การเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์นั้นๆ โดยที่คุณไม่ต้องเป็นเจ้าของหรือซื้อสินทรัพย์นั้น ซึ่งวิธีนี้จะแตกต่างกับการลงทุนในทองคำ

การลงทุนในทองคำ คือการซื้อและถือทองคำไว้ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งผู้ลงทุนจะเป็นเจ้าของทองคำที่แท้จริง ขณะที่การเทรดทองคำ แบบ CFD นั้น ผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายซ้ำๆ ในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือยาวก็ได้ เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องรอเวลาในการเทรด สามารถทำได้เลยจากราคาทองคำที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา และทำกำไรจากความผันผวนนั้น การเทรดผ่าน CFD เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากราคาทองขึ้นและลง เทรดแบบ CFD ถือเป็นการลงทุนที่มี Leverage สูง ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์ใช้เงินลงทุนน้อย แต่สามารถเข้าเก็งกําไรจํานวนมากได้

หากราคาทองคำขึ้น เทรดเดอร์เปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไร และเมื่อถึงจุดที่ต้องการก็ปิดสถานะเพื่อทำกำไร ถ้าราคาทองคำลง เทรดเดอร์สามารถทำการเปิดสถานะ Short เพื่อทำกำไร

ทำไมการเทรดแบบ CFD จึงเป็นที่นิยมมากขึ้น

– ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

– เทรดเดอร์ที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถเทรดเพื่อสร้างกำไรได้

– ราคาการซื้อขายอ้างอิงราคาทองคำตามตลาดโลก

– ปลอดภัย ไม่ต้องเก็บทองไว้กับตัว

ช่วงเวลาการซื้อขายทองคำ 

ตลาดทองคำมีการเทรดตลอด 24/5 ทั่วโลก ตลาดทองคำปิดที่เวลา 22:00 GMT ถึง 23:00 GMT ทุกวัน

เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับมือใหม่ : 

สำหรับมือใหม่เทรดทองคำ จะต้องทำความเข้าใจว่าการเทรดทองแตกต่างจาการเทรดประเภทอื่นๆ การคาดคะเนทิศทางของทองคำนั้นเกิดขึ้นด้วยหลายๆ ปัจจัย การเทรดด้วย CFD สามารถใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆเข้ามาช่วยในการจับทิศทางของราคา ทั้งนี้ STARTRADER ขอเสนอกลยุทธ์ในการเทรดทองคำ ที่เทรดเดอร์มือใหม่จำเป็นต้องจำไว้เสมอในการเทรด

– ศึกษาพฤติกรรมของทองคำ การเทรดแบบ CFD เป็นการทำกำไรจากความผันผวนของตลาด ดังนั้นเทรดเดอร์ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคา ก่อนเริ่มการเทรด

– ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย

– แยกคู่เงินทองให้ออก มีการศึกษาว่าคู่เงินไหนที่มีพฤติกรรมราคาที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด

– เทรดทองตามข่าว มีโอกาสทำกำไรได้มาก

– เลือกเวลาเทรดที่เหมาะสม หมายความว่าควรจะเทรดในเวลาที่ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของทองคำ ณ เวลานั้นด้วย

– วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ก่อนลงมือเทรด เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจและ Sentiment ของตลาดทองคำ 

– วิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) คือการศึกษาราคาโดยใช้รูปแบบของกราฟ และตัวบ่งชี้การซื้อขายทางเทคนิค เพื่อระบุตำแหน่งการเข้าและออกที่เป็นไปได้

– ไม่ถือไม้ยาว ได้กำไรแล้วให้รีบปิด เพราะการเทรดทองในตลาด Forex เวลาราคาขึ้นหรือลงจะเกิดอย่างรวดเร็ว เสี่ยงต่อการพอร์ตแตก

– เป้าหมายของการเทรด นักเทรดจะต้องศึกษาว่าอยากจะเทรดระยะสั้น แบบ Day trade หรือจะลงทุนระยะยาว 

– พิจารณาความเสี่ยงก่อนเทรด 

– ค่าสเปรด ไม่ควรมองข้าม ควรเปิดบัญชีเทรดที่มีค่าสเปรดคงที่

– มีแผนการควบคุมความเสี่ยง ควรเริ่มเทรดด้วยเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อศึกษาวิธีเล่น และทำการฝึกการเทรดทองคำบนบัญชีเดโม ก่อนลงมือเทรดจริง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองโลก

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก ก็อาจส่งผลต่อความต้องการทองคำ เช่น หากเศรษฐกิจโลกไม่เติบโต นักลงทุนก็อาจจะเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า เช่น ทองคำ

อัตราดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ความน่าดึงดูดของการเทรดทองออนไลน์ก็จะลดลง เนื่องจากนักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น สกุลเงินหรือพันธบัตร

วัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ทองคำเป็นหนึ่งสินค้าที่ผู้คนนิยมซื้อมาทำเครื่องประดับ เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นและอุปทานมีจำกัด ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 

มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากทองคำมีค่าเป็นเงินดอลลาร์ซึ่งหมายความว่า ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำลดลง ในทางตรงข้ามค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นผ่านอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น 

ข้อดีในการเทรดทองคำแบบ CFD

– เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากราคาที่ขึ้นและลงได้

– ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของ หรือลงทุนเต็มจำนวน

– เทรดได้ 24 ชั่วโมง 5 วัน ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ

– เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและทองสามารถลงทุนได้เสมอ แม้จะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน

ข้อเสียในการเทรดทองคำแบบ CFD

– มีการเก็บค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีการเทรดข้ามคืน

– Leverage อาจทำให้ได้กำไรสูง แต่ก็เสี่ยงที่จะขาดทุนสูงเช่นกัน จึงจำเป็นต้องศึกษาวิธีจัดการความเสี่ยง!!

– พอร์ตแตก ล้างพอร์ตสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เทรดเดอร์ต้องระวัง อย่าเทรดมากเกินกำลัง

สำหรับ STARTRADER นักเทรดสามารถลงทุนในทองคำได้ในรูปแบบ CFD เปิดบัญชีกับเราได้ที่ : https://www.startrader.com/th/metals/ 

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service