CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

23 November

ทำไมการเทรดทองออนไลน์ถึงเป็นที่นิยม? 

สำหรับนักลงทุนหลายๆคนคงรู้กันดีว่า “ทองคำ” เป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าและเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง  มีสภาพคล่องสูงสามารถแปรเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นได้ง่าย ทองคำจึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่เหล่าเทรดเดอร์นิยมลงทุนกัน 

ทองคำ ถือเป็นสินทรัพย์มีค่าที่ใช้เป็นเครื่องประดับบ่งบอกฐานะ และเป็นที่นิยมในการลงทุนจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ทองคำยังเป็นแหล่งพักเงินชั้นดีเมื่อเกิดเหตุการณ์เงินเฟ้อ เงินฝืด หรือ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทองคำมักเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ในทุกสกุลเงินทั่วโลก ปัจจุบันการลงทุนทองคำทำได้หลายวิธี เช่น การเทรดทองคำออนไลน์, เทรดแบบถือครองทองคำแท่ง, กองทุนทอง ฯลฯ

ในส่วนของบทความนี้ เราจะกล่าวถึงการเทรดทองคำออนไลน์ ทำไมถึงเป็นที่นิยมกันในหมู่นักเทรด

การเทรดทองคำ คือการซื้อ-ขายราคาทองคำในตลาดทองโดยใช้ราคาทองเป็นเกณฑ์ในการซื้อ-ขาย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยที่เราไม่ต้องถือทองเอาไว้กับตัว การเทรดทองคำออนไลน์มี 5 แบบหลักๆ ได้แก่ หุ้นทอง, ETF ทองคำ, ฟิวเจอร์สทองคำ, สัญญาออปชั่น (Options) ทองคำ, และ CFD ทองคำ 

หนึ่งในตลาดที่นิยมเทรดทองได้แก่ ตลาด Forex ซึ่งทำการเทรดในรูปแบบ CFD เหมาะกับนักเทรดรายวันและผู้ที่ลงทุนระยะยาว การเทรดแบบ CFD เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรในราคาของสินทรัพย์ได้ และอาจได้กำไรจากราคาทั้ง 2 ทาง จากการเปิดสถานะ Long หรือ Short การเทรดทองในฟอเร็กซ์คือการเกร็งกำไรจากส่วนต่างของราคา จะไม่ได้เป็นการซื้อขายทองคำแบบจริงๆ เทรดเดอร์สามารถเทรดทองคำได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ในตลาด Forex สัญลักษณ์ที่เป็นรหัสสากลของทองคือ “XAU” และมีใช้สกุลเงินเป็นตัวกลางในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนทองคำ สกุลเงินที่นิยมในการซื้อขายได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR), ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่นักเทรดทองคำต้องคอยติดตามข่าวสารของประเทศนั้นๆ อย่างใกล้ชิด

ทำไมทอง ถึงเป็นที่นิยมในตลาด Forex ?

การเทรดทองได้รับความนิยมซื้อ-ขายในตลาด Forex กันอย่างมาก เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

– ทำกำไรได้ง่าย และรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของราคาและทิศทางของทองคำค่อนข้างที่จะคาดการณ์ได้ จึงทำให้นักเทรดสามารถทำกำไรจากการเทรดทองได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 

– วิเคราะห์กราฟคลาดเคลื่อนน้อย หากนักเทรดมีความชำนาญในการใช้กราฟวิเคราะห์ตลาด ก็จะมีโอกาสในการทำกำไรอย่างมาก เนื่องจากจะกราฟหรือเครื่องมือชี้วัดจะช่วยเทรดเดอร์วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาด

กลยุทธ์การเทรดทองคำใน Forex

– เข้าใจตลาดของราคาทองคำก่อนเริ่มการเทรด

– แยกคู่เงินทองให้ออก มีการศึกษาว่าคู่เงินไหนที่มีพฤติกรรมราคาที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด

– เทรดทองตามข่าว มีโอกาสทำกำไรได้มาก

– เลือกเวลาเทรดที่เหมาะสม หมายความว่าควรจะเทรดในเวลาที่ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของทองคำ ณ เวลานั้นด้วย

– วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ก่อนลงมือเทรด เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจและ Sentiment ของตลาดทองคำ 

– วิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) คือการศึกษาราคาโดยใช้รูปแบบของกราฟ และตัวบ่งชี้การซื้อขายทางเทคนิค เพื่อระบุตำแหน่งการเข้าและออกที่เป็นไปได้

สิ่งที่ควรรู้ก่อน เทรดทองคำ

– เป้าหมายของการเทรด นักเทรดจะต้องศึกษาว่าอยากจะเทรดระยะสั้น แบบ Day trade หรือจะลงทุนระยะยาว 

– พิจารณาความเสี่ยงก่อนเทรด 

– ศึกษาสกุลเงินต่างๆ ในตลาด Forex มูลค่าของแต่ละสกุลเงินขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง มันสามารถขึ้นหรือลดได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่มีสิ่งใดมากระทบต่อค่าของเงิน

– ควรเริ่มเทรดด้วยเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อศึกษาวิธีเล่น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองโลก

– การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก ก็อาจส่งผลต่อความต้องการทองคำ เช่น หากเศรษฐกิจโลกไม่เติบโต นักลงทุนก็อาจจะเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า เช่น ทองคำ

– อัตราดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ความน่าดึงดูดของการเทรดทองออนไลน์ก็จะลดลง เนื่องจากนักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น สกุลเงินหรือพันธบัตร

– วัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ทองคำเป็นหนึ่งสินค้าที่ผู้คนนิยมซื้อมาทำเครื่องประดับ เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นและอุปทานมีจำกัด ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 

– มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากทองคำมีค่าเป็นเงินดอลลาร์ซึ่งหมายความว่า ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำลดลง ในทางตรงข้ามค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นผ่านอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น

ข้อดีของการเทรดทอง

– สภาพคล่องของตลาดต่างประเทศ เนื่องจากทองคำเป็นที่ต้องการสูงทั่วโลก คุณจะสามารถเข้าถึงสภาพคล่องระดับสูงของตลาดระหว่างประเทศได้

– สินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพและมีตัวตน

– การลงทุนที่ปลอดภัย ทองสามารถลงทุนได้เสมอ แม้จะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน

– ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ USD มีสภาพเงินเฟ้อ นั้นหมายถึง มูลค่าที่ลดลงของ USD การลงทุนทองของคุณช่วยป้องกันกับมูลค่าที่ลดลงของ USD ด้วยราคาที่พุ่งสูงขึ้นของทอง

ข้อเสียของการเทรดทอง

– การลงทุนทุกชนิดมีความผันผวน การเทรดทองก็เช่นกัน เพราะฉะนั้น นักเทรดจำเป็นต้องศึกษาตลาดทองคำให้ดีก่อนเริ่มเทรด 

– พิจารณาเลือกเทรดทองกับผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ ก่อนลงทุนเทรดทองผู้ลงทุนควรเลือกแพลตฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติถูกต้องตามกฏหมาย มีช่องทางการติดต่อชัดเจน 

นักเทรดที่ชื่นชอบประสบการณ์การเทรดในสินทรัพย์ปลอดภัย การเลือกการเทรดทองก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดี เนื่องจากมูลค่าทองมีเสถียรภาพมาก กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณต้องการเทรด และรับผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือมากกว่า คุณควรลองเทรดทอง

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service