CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Startrader logo white

ระยะเวลากิจกรรมคือ 01.10.2023 - 31.12.2023 (เวลา MT4)

พื้นที่ให้บริการ

ทุกประเทศยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโปรโมชัน

โปรโมชันนี้สำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่สกุลเงิน FX, XAUUSD, XAGUSD, XAUAUD, XAUEUR และ CL-OIL(1000 บาร์เรล) โดย 1 ล็อตบน MT4 จะคำนวณเท่ากับ 1 ล็อตมาตรฐาน สำหรับการซื้อขายของตราสารผลิตภัณฑ์ ดัชนี, UKOUSD, USOUSD, UKOUSDft, UKOUSD+, USOUSD+, UKOUSDft+ และผลิตภัณฑ์ mini Gold (XAUUSD.m +, XAUUSD.m) 1 ล็อตบน MT4 มีค่าเท่ากับ 0.1 ล็อตมาตรฐาน ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

การเข้าร่วม

ภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน ลูกค้าจะต้องถอนเงินจากบัญชีซื้อขายแพลตฟอร์มอื่น และฝากกลับเข้ามาในบัญชีซื้อขายจริงของ STARTRADER การคำนวณเงินรางวัลจะคำนวณจากยอดเงินที่ฝากสำเร็จครั้งแรกเท่านั้น (มีเพียงหนึ่งโอกาสต่อลูกค้า บัญชี cent, PAMM และ MAM เท่านั้นที่ไม่มีสิทธิ์สำหรับโปรโมชั่นนี้)

สิทธิประโยชน์ 1: รับรางวัลเงินขวัญถุง 1% เมื่อลูกค้าถอนเงินจากแพลตฟอร์มอื่น
และนำเงินจำนวนนั้นมาฝากกับ STARTRADER ลูกค้าจะได้รับเงินรางวัล 1% ของจำนวนเงินที่ฝากสำเร็จ
โปรดทราบว่า: หากคุณทำการถอนเงินจากแพลตฟอร์มอื่นโดยการถอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) หรือ บัตรเครดิตต่างๆ แล้วทำการฝากเงินเข้า STARTRADER ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรย้ายค่ายรับเงินขวัญถุง 1% ได้
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง): USDT(TRC20, ERC20, omini), Bitcoin, Skrill, Neteller, Perfect Money, Epay, Sticpay และอื่นๆ
บัตรเครดิตรวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง): การจ่ายเงินโดยตรง การจ่ายเงินเสมือน และบัตรเครดิตที่ถูกจำกัดอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น:
・ เมื่อลูกค้าถอนเงิน 1,000 USD จากแพลตฟอร์ม AAA และฝากเงิน 3000 USD กับ STARTRADER ลูกค้าจะได้รับเงินรางวัล 10 USD (1000 USD * 1%);
・ เมื่อลูกค้าถอนเงิน 1,000 USD จากแพลตฟอร์ม AAA และฝากเงิน 500 USD กับ STARTRADER ลูกค้าจะได้รับเงินรางวัล 5 USD (500 USD * 1%);
ลูกค้าที่สมัครเข้าร่วมโปรโมชัน ต้องแสดงหลักฐานการถอนเงินที่ถอนสำเร็จของแพลตฟอร์มอื่นเพื่อใช้รับเงินรางวัล

สิทธิประโยชน์ 2: รับเงินคืนจากล็อตเทรด เมื่อลูกค้าฝากเงินมากกว่าหรือเท่ากับ
3,000 USD กับ STARTRADER จะได้รับสิทธิประโยชน์จากรีเบทเงินคืนล็อตเทรดดังนี้
– บัญชี STP จะได้รับเงินคืนที่ 5 USD/Lot
– บัญชี ECN จะได้รับเงินคืนที่ 2 USD/Lot
– จำนวนเงินคืนสูงสุดคือ 200 USD ต่อลูกค้าหนึ่งท่าน
– ระยะเวลาในการซื้อขายคือ 60 วันปฏิทินหลังจากการฝากเงินครั้งแรก
โบนัสจะออกภายใน 10 วันทำการนับจากวันหมดอายุของธุรกรรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เมื่อลูกค้าถอนเงินจากแพลตฟอร์มอื่น ให้แสดงหลักฐานการถอนเงิน หากจำนวนเงินฝากที่ฝากกับ STARTRADER มากกว่า 3,000 USD คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ 1 และ 2 พร้อมกัน แต่ถ้าหากยอดเงินฝากต่ำกว่า 3,000 USD คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ 1 เท่านั้น

2.การคำนวณปริมาณการซื้อขายจะนับเฉพาะคำสั่งซื้อขายที่มีการเปิดและปิดออเดอร์เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

3. ในระหว่างการเข้าร่วมโปรโมชัน กรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชัน เช่น การใช้ที่อยู่ IP เดียวกันสำหรับการซื้อขายในเวลาเดียวกัน การดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการประพฤติมิชอบ การฉ้อโกง หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ เช่นการเก็งกำไรที่จงใจฉ้อโกง การอาบิทราจ การ Scalping และ Hedging ที่เป็นอันตรายกับหลายบัญชีรวมถึงที่เป็นอันตรายต่อตัวโบรกเกอร์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัญชีซื้อขายจริงของ STARTRADER และบัญชีซื้อขายจริงของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่น) การ เปิด-ปิด คำสั่งซื้อขายในช่วงเวลาสั้น ๆ และซื้อขายในปริมาณมาก ๆ บ่อย ๆ ในเวลาไล่เลี่ยกัน การซื้อขายด้วยโบนัสปริมาณมาก การทำธุรกรรมขาเดียวอย่างต่อเนื่องหรือหลายครั้ง และวิธีการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ทำให้โพสิชันอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ฯลฯ STARTRADER สงวนสิทธ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมหรือยกเลิกคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรโมชัน รวมถึงการยกเลิกกำไรที่เกิดจากการเทรดที่มิชอบนั้น ๆ ได้ทันที พฤติกรรมการเทรดที่เป็นการละเมิดกฎและเงื่อนไขการเทรดจะนำไปสู่การหยุดและบอกเลิกการให้บริการลูกค้าจากทางบริษัท (การตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโปรโมชัน การยกเลิกกำไร ฯลฯ) ซึ่งผลที่เกิดจากบอกเลิกหรือยุติการให้บริการจะเป็นภาระที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และ STARTRADER ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัย สำหรับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า STARTRADER อาจไม่สามารถให้การรับรองได้ ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชันนี้ตกลง ยินยอม และรับทราบว่าหากถูกวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรมการเทรดที่ไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิดกฎระเบียบการเทรดของบริษัทในอนาคต ไม่มีสิทธิ์ที่จะโพสต์แสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นการใส่ร้ายต่อ STARTRADER มิฉะนั้นลูกค้าที่โพสต์หรือผู้ที่ร่วมเผยแพร่ข้อมูลจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. STARTRADER ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความหมายและวินิจฉัยตัดสินข้อพิพาทของโปรโมชันนี้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

5.โปรดทราบว่าโปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้าผู้ที่มีบัญชีมุสลิมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ไต้หวัน

6. ใเมื่อยอดบาลานซ์ของลูกค้าติดลบในช่วงโปรโมชัน โบนัสและจำนวนเงินที่ได้รับจะถูกหักล้างกับจำนวนเงินที่ติดลบ หากยอดคงเหลือติดลบของคุณเกิน 1000 USD STARTRADER ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรีเซ็ตยอดบาลานซ์ติดลบ

7.ต้องถือโพสิชันอย่างน้อย 10 นาที