CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Startrader logo white

ระยะเวลาโปรโมชัน: 01.12.2023 00:00 - 29.02.2024 23:59 (เวลา MT4)
ตลอดช่วงโปรโมชัน คุณสามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโดยไม่มีค่าสวอป

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม

เฉพาะ IB หรือลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สามารถเข้าร่วมโปรโมชันฟรีสวอป
โดยคุณสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านผู้จัดการบัญชีของท่าน

บัญชี Cent, บัญชีสกุลเงินดิจิทัล, PAMM และ MAM ไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ: สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้มีผลผูกพันตามกฎหมาย การเข้าร่วมโปรโมชันนี้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ กรุณาอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าร่วม

2.แคมเปญนี้สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ XAUUSD EURUSD GBPUSD USDJPY GBPJPY USDCHF USDCAD AUDUSD EURAUD และ GBPAUD เท่านั้น โดย 1 ล็อตจะมีค่าเท่ากับ 1 ล็อตมาตรฐาน

3.โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นในช่วงเวลาเดียวกันได้ หากพบว่าลูกค้าหรือ IB คนไหนเข้าร่วมในโปรโมชันอื่นพร้อมกัน STARTRADER ขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโปรโมชันทันที

4.ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการรักษาระดับมาร์จินให้เพียงพอตลอดระยะเวลาโปรโมชัน การถอนหรือการยกเลิกโบนัสที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลให้มาร์จินลดลงต่อการถือโพสิชันของคุณและอาจทำให้เกิดการบังคับปิดโพสิชันอัตโนมัติเนื่องจากมาร์จินไม่เพียงพอ ลูกค้าควรพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสถานการณ์การเงินของตนเองอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการถอนเงิน

5.หลังจากวันที่ 29.02.2024 เวลา 23:59 ตามเวลา MT4 จะมีการกลับมาคิดค่าสวอปอีกครั้ง หากลูกค้าถือโพสิชันในช่วงเวลาที่มีการคิดค่าธรรมเนียม ลูกค้าจะต้องมั่นใจว่ามาร์จินจะอยู่ในระดับเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการโดนบังคับปิดโพสิชัน

6.โพสิชันที่ถูกเปิดไว้ข้ามคืนตั้งแต่วันที่ 29.02.2024 จนถึง 01.03.2024 จะมีการคิดค่าสวอปในวันที่ 29.02.2024

7.จะต้องถือโพสิชันอย่างน้อย 10 นาที

8.เพื่อเป็นการป้องกันการใช้โปรโมชันฟรีสวอปในทางมิชอบที่อาจเป็นการละเมิดต่อความเป็นธรรมของตลาด โปรดทราบว่าหลังจากการเข้าร่วมโปรโมชันนี้ จะถือว่าคุณได้ยอมรับกฎของโปรโมชันนี้แล้ว STARTRADER ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสิทธิ์ของผู้เข้าร่วม STARTRADER ยังมีสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการเข้าร่วมโปรโมชันนี้ของลูกค้า หากลูกค้าแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้ หรือถ้า STARTRADER สงสัยว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อความเที่ยงธรรมของตลาด:

8-1. ถือโพสิชันในระยะยาว
8-2. จงใจเปิดโพสิชันแค่เฉพาะวันที่มีการคำนวณค่าสวอปสามเท่า
8-3. จงใจซื้อขายตราสารอนุพันธ์ชนิดเดียวมากกว่า 70% ของการทำธุรกรรมทั้งหมด หรือคงการซื้อชายในทิศทางเดิมๆ

9.ในระหว่างการเข้าร่วมโปรโมชัน กรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชัน เช่น การใช้ที่อยู่ IP เดียวกันสำหรับการซื้อขายในเวลาเดียวกัน การดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการประพฤติมิชอบ การฉ้อโกง หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ เช่นการเก็งกำไรที่จงใจฉ้อโกง การอาบิทราจ การ Scalping และ Hedging ที่เป็นอันตรายกับหลายบัญชีรวมถึงที่เป็นอันตรายต่อตัวโบรกเกอร์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัญชีซื้อขายจริงของ STARTRADER และบัญชีซื้อขายจริงของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอื่น) การ เปิด-ปิด คำสั่งซื้อขายในช่วงเวลาสั้น ๆ และซื้อขายในปริมาณมาก ๆ บ่อย ๆ ในเวลาไล่เลี่ยกัน การซื้อขายด้วยโบนัสปริมาณมาก การทำธุรกรรมขาเดียวอย่างต่อเนื่องหรือหลายครั้ง และวิธีการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ทำให้โพสิชันอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ฯลฯ STARTRADER สงวนสิทธ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมหรือยกเลิกคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรโมชัน รวมถึงการยกเลิกกำไรที่เกิดจากการเทรดที่มิชอบนั้น ๆ ได้ทันที พฤติกรรมการเทรดที่เป็นการละเมิดกฎและเงื่อนไขการเทรดจะนำไปสู่การหยุดและบอกเลิกการให้บริการลูกค้าจากทางบริษัท (การตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโปรโมชัน การยกเลิกกำไร ฯลฯ) ซึ่งผลที่เกิดจากบอกเลิกหรือยุติการให้บริการจะเป็นภาระที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และ STARTRADER ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัย สำหรับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า STARTRADER อาจไม่สามารถให้การรับรองได้ ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชันนี้ตกลง ยินยอม และรับทราบว่าหากถูกวินิจฉัยว่ามีพฤติกรรมการเทรดที่ไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิดกฎระเบียบการเทรดของบริษัทในอนาคต ไม่มีสิทธิ์ที่จะโพสต์แสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นการใส่ร้ายต่อ STARTRADER มิฉะนั้นลูกค้าที่โพสต์หรือผู้ที่ร่วมเผยแพร่ข้อมูลจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.STARTRADER ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความหมายและวินิจฉัยตัดสินข้อพิพาทของโปรโมชันนี้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

คำเตือนความเสี่ยง

ลูกค้าควรทราบจำนวนมาร์จินที่แท้จริงในบัญชีเสมอ ในกรณีที่มาร์จินที่สามารถใช้ได้ในบัญชีของคุณไม่เพียงพอ คุณควรเพิ่มมาร์จินให้ทันเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับปิดโพสิชันอัตโนมัติในบัญชีของคุณ ด้วยเหตุนี้ โปรดทราบว่า STARTRADER จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว

STARTRADER ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจ ซึ่งรวมถึง forex และ CFD โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนและอาจสูญเสียมากกว่าเงินทุนที่มีอยู่ ลูกค้าจะต้องทำความเข้าใจและรับทราบว่า เมื่อทำการซื้อขายด้วยมาร์จิ้นหรือเลเวอเรจ เงินทุนของคุณจะตกอยู่ในความเสี่ยง จำเป็นต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนอย่างรอบคอบ ความรู้ในการซื้อขาย ประสบการณ์ และความสามารถในการลงทุน โปรดอย่าทำการซื้อขายหากคุณไม่สามารถยอมรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายได้ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ STARTRADER ขอแนะนำให้ศึกษาทำความเข้าใจและขอคำแนะนำจากนักลงทุนมืออาชีพก่อนการลงทุน

โปรดทราบว่า STARTRADER จะไม่แทรกแซงหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำแนะนำในการเทรดหรือคัดลอกการเทรดทั้งทางตรงและทางอ้อม

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service