CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

25 November

เงินเฟ้อ (Inflation) คือการที่ราคาสินค้าและบริการในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากค่าของเงินต่ำลงส่งผลให้อำนาจการซื้อสินค้าหรือบริการลดลง สาเหตุหลักของภาวะเงินเฟ้อคือ ความต้องการซื้อมากกว่าความสามารถในการผลิต และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อเศรษฐกิจ

– ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสินค้าได้น้อยลงเนื่องจากสินค้าราคาสูงขึ้น และยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจของประเทศเนื่องจากไม่สามารถขายของได้ ทำให้ผลิตสินค้าก็จะชะลอออกไป 

– นักลงทุนหรือผู้ที่ฝากเงินแบบหวังกำไรจากดอกเบี้ยเงินฝาก จะได้ผลตอบแทนน้อยลง เพราะอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม

– ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศลดลง เนื่องจากราคาสินค้าส่งออกของเราจะสูงขึ้น

– กระตุ้นการลงทุนในรูปแบบอื่น เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทอง

อัตราเงินเฟ้อเป็นปัจจัยสำคัญของนักลงทุนเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอีกด้วย การปรับตัวขึ้นหรือลงขของอัตราเงินเฟ้อมักจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น และอาจจะส่งผลถึงธนาคารกลางทั่วโลกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทำให้ตลาดหุ้นเกิดความผันผวนเนื่องจากการเพิ่มดอกเบี้ย ทำให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งมีแนวโน้มลดลง จากต้นทุนทางการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้น

การที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมีทั้งด้านบวกและลบ นักลงทุนหลายๆท่านหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเอง เช่น ทองคำหรือธุรกิจกลุ่มพลังงานและทรัพยากร เพราะสินทรัพย์เหล่านี้จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตามเงินเฟ้อ หุ้นแต่ละอุตสาหรรมก็ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน หุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์จะได้รับความสนใจมาก เพราะความต้องการวัตถุดิบที่นำไปใช้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ จึงเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวขึ้น หุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินก็จะได้รับประโยชน์ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยขึ้น 

อัตราเงินเฟ้อ กับ ตลาดหุ้น

เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหัน เพราะนักลงทุนและเจ้าของธุรกิจมักกลัวการนําไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความต้องการที่ลดลง กําไรของ บริษัทอาจได้รับผลกระทบและเงินปันผลอาจลดลงซึ่งอาจทําให้ราคาหุ้นลดลงเช่นกัน 

การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดผลกระทบของเงินเฟ้อ ทําให้นักลงทุนหันลงทุนสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงเช่นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์หรือฟอเร็กซ์ เพราะการลงทุนเหล่านี้ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยในช่วงเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อ กับ ตลาดฟอเร็กซ์ 

เมื่ออัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนั้นอาจจะทำให้ค่าเงินอ่อนลง ข้อดีของการเทรดฟอเร็กซ์ก็คือสามารถทำกำไรได้ทั้งสองขา เพราะการเทรดฟอเร็กซ์คือการทำกำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราสองสกุล นักเทรดสามารถทำกำไรจากคู่เงินที่มีเงินเฟ้อได้ แต่ทั้งนี้ก็จะต้องเทรดอย่างระมัดระวัง เนื่องจากทิศทางของค่าเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาที

อัตราเงินเฟ้อ กับ สินค้าโภคภัณฑ์

อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นเช่นกัน โลหะมีค่า น้ํามัน ก๊าซ และสินค้าเกษตรที่เป็นรากฐานที่สําคัญของมนุษย์ จึงเป็นที่นิยมในการกระจายความเสี่ยงหรือการป้องกันเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อ กับ พันธบัตร

อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบเชิงลบต่อพันธบัตรเนื่องจากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นซึ่งทําให้การชําระเงินจากสินทรัพย์ตราสารหนี้เป็นที่ต้องการน้อยกว่าสินทรัพย์ใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่อย่างไรพันธบัตรมีแนวโน้มที่จะเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นได้

สรุปแล้วในทุกๆการลงทุนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่ตลาดเหมาะแก่การลงทุน หรือเปลี่ยนแปลง นักลงทุนจะต้องมีความพร้อมในการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์เพื่อป้องกันการขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด