CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

31 January

ตลาดการเงิน (Financial Market) คืออะไร และมีตลาดกี่ประเภท

ตลาดการเงินคือ ตลาดใดๆ ที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์เกิดขึ้นรวมถึง ตลาดหุ้น (Stock Markets) ตลาดตราสารหนี้ (Equity Market) ตลาดฟอเร็กซ์ (Forex Market) ตลาดอนุพันธ์ (Derivatives market) และอื่นๆ ตลาดการเงินมีความสําคัญต่อการดําเนินงานที่ราบรื่นของเศรษฐกิจทุนนิยม (Capitalist economy) เมื่อตลาดการเงินล้มเหลว จะทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักรวมถึงเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) และการว่างงาน (Unemployment) ตลาดเหล่านี้อาจรวมถึงสินทรัพย์ (Asset) หรือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการควบคุมหรือซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC)

การทําความเข้าใจเกี่ยวกับ ตลาดการเงิน (Financial Market)

ตลาดการเงินมีบทบาทสําคัญในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานที่ราบรื่นของเศรษฐกิจทุนนิยมโดยการจัดสรรทรัพยากรและสร้างสภาพคล่องให้กับธุรกิจและผู้ประกอบการ ตลาดทําให้ผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller) สามารถแลกเปลี่ยนการถือครองทางการเงินได้ง่าย ตลาดการเงินสร้างผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสําหรับผู้ที่มีเงินทุนส่วนเกิน (นักลงทุน – Investor / ผู้ให้กู้ -Lender) และทําให้เงินเหล่านี้พร้อมใช้งานสําหรับผู้ที่ต้องการเงินเพิ่มเติม (ผู้กู้ – Borrower)

ตลาดการเงินบางแห่งมีขนาดเล็กและมีกิจกรรมเพียงเล็กน้อย ส่วนตลาดอื่น ๆ เช่นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Market) ที่มีซื้อขายหลักทรัพย์หลายล้านล้านดอลลาร์ทุกวัน ตลาดตราสารทุน (หุ้น – Stock) เป็นตลาดการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อและขายหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตลาดหุ้นหลักคือสถานที่ที่มีการขายหุ้นใหม่ที่เรียกว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

ตลาดการเงินทํางานอย่างไร?

ตลาดการเงินทั้งหมดก็ทํางานเป็นหลักโดยรวบรวมผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller) ในสินทรัพย์ (Asset) หรือสัญญาบางอย่างและอนุญาตให้พวกเขาซื้อขายกันได้ สิ่งนี้มักจะทําผ่านกลไกการประมูลหรือการค้นพบราคา

หน้าที่หลักของตลาดการเงินคืออะไร?

หน้าที่พื้นฐานที่สุดคือการอนุญาตให้มีการจัดสรรเงินทุนและสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจการเงิน ด้วยการอนุญาตให้ตลาดเสรีสําหรับการไหลของเงินทุนภาระผูกพันทางการเงินและจัดการเงินทําให้เศรษฐกิจโลกดําเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็ช่วยให้นักลงทุนมีส่วนร่วมในกําไรจากการลงทุนเมื่อเวลาผ่านไป

ใครคือผู้เข้าร่วมหลักในตลาดการเงิน?

บริษัทใช้ตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้เพื่อระดมทุนจากนักลงทุน นักเก็งกําไรมองหาสินทรัพย์ (Asset) ประเภทต่างๆ เพื่อทําการลงทุน โบรกเกอร์ (Brokers) มักจะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางที่นําผู้ซื้อและผู้ขายมารวมกันได้รับค่าคอมมิชชั่น (commission) หรือค่าธรรมเนียมสําหรับบริการของพวกเขา

ประเภทของตลาดการเงิน

ผ่านตลาดเคาน์เตอร์ (Over the counter) – พวกเขาจัดการตลาดหลักทรัพย์สาธารณะซึ่งไม่ได้จดทะเบียนใน NASDAQ ตลาดหลักทรัพย์อเมริกันและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาด OTC จะมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีขนาดเล็กที่สามารถซื้อขายได้ในราคาถูกและมีกฎระเบียบน้อยกว่า

ตลาดพันธบัตร (Bond Market) – มีตลาดหลักและตลาดรอง ตลาดหลักคือ ตลาดที่รัฐบาล บริษัท และสถาบันการเงินขายพันธบัตรให้แก่นักลงทุนและผู้ซื้อครั้งแรกเพื่อเพิ่มทุน ตลาดรองเป็นตลาดสำหรับรัฐบาลแต่ละประเทศในการระดมทุนสำหรับงบประมาณ ตลาดพันธบัตรก็เป็นช่องทางสำคัญสำหรับธนาคารกลางในการกำหนดนโยบายการเงิน (Monetary Policy) อัตราผลตอบแทน และเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรทั้งหมดช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินได้

ตลาดหุ้น (Stock Market) – ในตลาดประเภทนี้องค์กรทํารายการหุ้นที่ผู้ค้าและนักลงทุนซื้อและขาย การตลาดหุ้นผ่านการใช้ IPO (การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก) ช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถเพิ่มทุนได้

ตลาดเงิน (Money Market) – ตลาดประเภทนี้ซื้อขายโดยการถือครองที่มีสภาพคล่องสูงกว่าและค่อนข้างปลอดภัย นอกจากนี้ผลตอบแทนดอกเบี้ยยังถูกกว่า ความสามารถในการซื้อขายระหว่างองค์กรและผู้ค้าค่อนข้างมากหากดูในระดับขายส่ง

ตลาดอนุพันธ์ (Derivative Market) – ซื้อขายหลักทรัพย์ที่กําหนดมูลค่าจากสินทรัพย์หลัก มูลค่าสัญญาอนุพันธ์ถูกควบคุมโดยราคาตลาดของรายการหลัก – หลักทรัพย์ในตลาดอนุพันธ์รวมถึงสัญญาฟิวเจอร์สออปชั่น (Futures and options contracts) สำหรับส่วนต่างสัญญาล่วงหน้าและสวอป

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Market) – ประกอบด้วยสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดแข็ง เช่น ทองคำ (Gold) และน้ำมัน (Oil) และสินค้าโภคภัณฑ์ (agricultural products) เช่น สินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ได้โดยตรง หรือโดยอ้อม เช่น หุ้นหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์

ตลาดคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency Market) – เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายอํานาจที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ปัจจุบันมีโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลหลายพันรายการและซื้อขายทั่วโลกผ่านการแลกเปลี่ยน crypto ออนไลน์ที่เป็นอิสระ การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ทำผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งหรือสําหรับเงินเฟียตเช่นดอลลาร์ (Dollar)หรือยูโร (Euro)

เนื่องจากการแลกเปลี่ยน crypto ส่วนใหญ่เป็นแพลตฟอร์มแบบศูนย์รวมผู้ใช้ จึงมีความง่ายต่อการแฮ็กหรือการฉ้อโกง นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจที่ดําเนินการโดยไม่มีหน่วยงานกลางใด ๆ การแลกเปลี่ยนเหล่านี้อนุญาตให้มีการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบ peer-to-peer (P2P) โดยตรงโดยไม่จําเป็นต้องมีหน่วยงานแลกเปลี่ยนที่แท้จริงเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม การซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น (Futures and options) ยังมีอยู่ในสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ

ตลาดฟอเร็กซ์ (การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) – เป็นตลาดที่ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อขายจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สกุลเงิน ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกเนื่องจากเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด ตลาด Forex ยังมีการกระจายอํานาจและประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโบรกเกอร์ทั่วโลกจากทั่วโลก ตลาด Forex ประกอบด้วยธนาคาร บริษัท การค้าธนาคารกลาง บริษัท และโบรกเกอร์และนักลงทุนฟอเร็กซ์รายย่อย 

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด