CFD‌ها ابزارهای پیچیده‌ای هستند و با ریسک بالای از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. باید این مورد را در نظر داشته باشید که آیا از نحوه کار CFD‌ها اطلاع دارید و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.

CFD‌ها ابزارهای پیچیده‌ای هستند و با ریسک بالای از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. باید این مورد را در نظر داشته باشید که آیا از نحوه کار CFD‌ها اطلاع دارید و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.

8 April

معامله سهام زمانی است که سهام یک شرکت خاص را معامله می‌کنید. قیمت سهام بعد از آن تعیین می‌شود که شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارزش شرکت را با استفاده از تکنیک‌های پیچیده ارزیابی می‌کنند. پس از محاسبه ارزش، آنها قیمت و تعداد سهامی را که منتشر خواهد شد، مشخص می‌کنند.

باید به یاد داشته باشید در عین حال که می‌توانید CFDهای سهام را نیز معامله ‌کنید، در صورت معامله سهام، همیشه صرفاً روی سهام‌های خاص شرکت معامله می‌کنید.

از سوی دیگر، معامله شاخص عبارت از معامله مجموعه‌ای از سهام‌های بسیاری است که شاخص را از طریق یک ابزار منفرد می‌سازد. شاخص، سبدی از سهام‌ها را پیگیری می‌کند که به‌عنوان نشانگرهای نمایش کلی کل بازار سهام استفاده می‌شود (مانند S&P500)، یا می‌تواند بخشی اختصاصی از یک تبادل سهام مانند فناوری (NASDAQ) باشد.

چه عواملی روی قیمت شاخص‌های بازار سهام تأثیر می‌گذارند؟

ارزش یک شاخص می‌تواند تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار گیرد، از جمله:

نتایج مالی شرکت – سود و زیان یک شرکت روی قیمت سهام آن تأثیر می‌گذارد که می‌تواند روی ارزش شاخص اثرگذار باشد. برای شاخص‌هایی که میانگین‌های وزنی هستند، عملکرد بزرگترین جزء تأثیر بیشتری وارد می‌کند.

اخبار سیاسی – انتخابات، جنگ، رفراندوم، و هر رویداد سیاسی مهم نیز روی ارزش شاخص تأثیر می‌گذارد..

اعلامیه‌های شرکت – تغییر رهبری شرکت یا ادغام‌های احتمالی شرکت احتمالاً روی قیمت سهام تأثیر می‌گذارد که می‌تواند هم تأثیر منفی و هم تأثیر مثبت روی ارزش یک شاخص داشته باشد.

تغییر ترکیب یک شاخص – شاخص‌های وزنی می‌توانند زمانی شاهد جابجایی ارزش خود باشند که شرکت‌ها افزوده یا حذف می‌شوند، و این امر هنگامی صورت می‌گیرد که معامله‌گران موقعیت خود را متناسب با ترکیب جدید تنظیم می‌کنند.

قیمت کالا – هر گونه تحرک قیمت کالاها نیز می‌تواند روی ارزش یک شاخص تأثیر بگذارد. برای مثال، 15 درصد از سهام‌های فهرست شده در FTSE 100 شامل سهام کالا است؛ یعنی هرگونه نوسان در بازار کالا می‌تواند روی ارزش شاخص تأثیر بگذارد.

گرایش‌های سرمایه‌گذار، اطلاعیه‌های بانک مرکزی، گزارش‌های دستمزدهای پرداختی، یا دیگر رویدادهای اقتصادی نیز می‌توانند موجب تحریک ارزش شاخص شوند.