Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

9 April

Giá cổ phiếu được xác định một khi một công ty quyết định ra mắt công chúng và thực hiện IPO (chào bán công khai ban đầu) được phát hành. Công ty làm việc với các ngân hàng đầu tư sử dụng các kỹ thuật định giá phức tạp để đánh giá có bao nhiêu cổ phiếu có thể được cung cấp và ở mức giá cho mỗi cổ.

Sau lần chào bán công khai đó, cổ phiếu sẽ được giao dịch trên các thị trường thứ cấp như Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hoặc NASDAQ. Ở đây giá trị của các cổ phiếu phụ thuộc vào cung và cầu. Cung giảm, cầu tăng, giá cổ phiếu tăng. Và ngược lại cung tăng, cầu giảm, giá cổ phiếu giảm

Thông báo cổ tức cũng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Nếu cổ tức cao hơn dự kiến, thì giá cổ phiếu có xu hướng tăng và ngược lại.

Sự bùng nổ kinh tế, suy thoái, môi trường chính trị, và tâm lý thị trường là một số yếu tố khác ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu.

CFDs Cổ phiếu là gì?

Có khi cổ phiếu sẽ được giao dịch trên hợp đồng chênh lệch giá CFDs. Điều này có nghĩa là bạn không có quyền sở hữu cổ phiếu mà chỉ có quyền giao dịch và hưởng lợi trên chuyển động giá của nó.

Giao dịch CFDs cho phép bạn dự đoán về các chuyển động giá theo một trong hai hướng. Vì vậy, trong khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận nếu thị trường tăng lên, thì bạn cũng có thể mở một vị thế CFDs ngược lại để kiếm lợi nhuận khi thị trường giảm giá. Điều này được gọi là bán hoặc ‘short’ trái ngược với việc mua hoặc ‘long’.

Ví dụ: Nếu bạn nghĩ rằng cổ phiếu Google sẽ giảm giá, bạn có thể short và bán cổ phiếu CFDs của nó.