Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

19 August

Có một số loại kim loại mà các nhà đầu tư có thể giao dịch. Các kim loại này được phân thành hai nhóm chính, gồm: kim loại cơ bản và kim loại quý.

Kim loại quý rất hiếm, xảy ra hữu cơ, các yếu tố kim loại thường không bị oxi hóa, ăn mòn hoặc xỉn màu một cách tự nhiên. Vàng, Bạc, Palladi và Bạch kim là một số kim loại quý chính.

Kim loại cơ bản là kim loại phổ biến có thể oxy hóa tự nhiên, ăn mòn hoặc xỉn màu. Đồng, chì và niken là một số kim loại cơ bản phổ biến.


Điều gì ảnh hưởng đến giá của kim loại quý?
Có hai yếu tố chính xác định giá của các kim loại quý là: cung và cầu. Đối với việc thay đổi nhu cầu công nghiệp cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến giá bạc, bạch kim và palađi. Bất kỳ thay đổi nào trong sản xuất ô tô cũng có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi đáng kể về giá của kim loại quý.