Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

12 May

Các chỉ số kỹ thuật là gì?

Các chỉ số kỹ thuật là một phần của phân tích kỹ thuật và được sử dụng để giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch. Kết hợp với các công cụ quản lý rủi ro phù hợp, chúng giúp bạn đánh giá xu hướng giá.

Sử dụng dữ liệu, giá cả và khối lượng, các chỉ số kỹ thuật có thể cho biết tài sản tài chính sẽ đi theo hướng nào trong một khoảng thời gian dự đoán. Thông tin này có thể giúp bạn xác định các cơ hội giao dịch tốt nhất có thể.

Các loại chỉ số kỹ thuật là gì?

Có một số loại chỉ số giao dịch, bao gồm các chỉ số sơ cấp và các chỉ số thứ cấp. Chỉ số sơ cấp (hay còn gọi là chỉ số trước) là một chỉ số đưa ra tín hiệu trước khi xuất hiện chuyển động ban đầu về giá của tài sản, trong khi chỉ số thứ cấp (hay còn gọi là chỉ số sau) đưa ra tín hiệu sau chuyển động ban đầu và xác nhận xu hướng hiện tại.

Một số chỉ số kỹ thuật thường được sử dụng là gì?

Chỉ số trung bình động

Chỉ số trung bình động theo cấp số nhân

Chỉ số trung bình động hội tụ phân kỳ

Chỉ số sức mạnh tương đối