Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

23 June

MACD (Chỉ số trung bình động hội tụ phân kỳ)

Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD) là một chỉ số động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai mức trung bình chuyển động của một giá công cụ. MACD được tính toán bằng cách lấy EMA chu kỳ 12 ngày trừ đi EMA chu kỳ 26 ngày.

MACD = EMA12 – EMA26

Kết quả của tính toán đó là đường MACD. Một EMA kéo dài 9 ngày của MACD được gọi là “đường tín hiệu”. Sau đó, nó được vẽ trên đỉnh của dòng MACD, có chức năng kích hoạt tín hiệu mua và bán. Các nhà giao dịch có thể mua công cụ tài chính khi MACD vượt qua dòng tín hiệu của nó và bán thiết bị khi MACD vượt qua dòng tín hiệu. Các chỉ số phân kỳ hội tụ trung bình (MACD) di chuyển có thể được giải thích theo nhiều cách, nhưng các phương pháp phổ biến là sự giao thoa, phân kỳ và tăng/giảm nhanh chóng.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ số động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá của một tài sản. Nó được hiển thị dưới dạng bộ tạo dao động (một biểu đồ dòng di chuyển giữa hai thái cực) và có thể đọc từ 0 đến 100.

Theo ý nghĩa của chỉ số sức mạnh tương đối truyền thống, tất cả các giá trị trên 70 có thể chỉ ra rằng một tài sản đang được mua quá mức và có thể sẵn sàng cho một sự đảo ngược xu hướng hoặc pullback. Mặt khác, một giá trị RSI dưới 30 có thể báo hiệu rằng tài sản đang được bán quá mức và bị đánh giá thấp. Những dòng này được gọi là các dòng quá mức và quá bán.

RSI cho thấy tín hiệu mua tiềm năng khi RSI vượt qua và di chuyển trên đường bán quá mức (30). RSI cho thấy tín hiệu bán tiềm năng khi RSI vượt qua đường dây bị mua quá mức (70).