Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

23 June

MA (Chỉ số trung bình động)

Đây là một trong những chỉ số kỹ thuật thứ cấp phổ biến nhất và được sử dụng để xác định xu hướng giá liên tục trên thị trường. Nó kết hợp các điểm giá của một thiết bị trong khung thời gian xác định (15, 20, 30, 50, 100 hoặc 200 nến hoặc khoảng thời gian) và chia cho số lượng điểm dữ liệu, để cung cấp cho bạn một xu hướng duy nhất. Tính trung bình các dữ liệu như thế này cho phép bạn xác nhận hướng của xu hướng hiện tại, giảm bớt tác động của tăng giá ngẫu nhiên.

Trong hầu hết các trường hợp, khi giá di chuyển trên mức trung bình động thì xu hướng đang diễn ra được coi là một xu hướng tăng trong khi khi giá di chuyển dưới mức trung bình động thì xu hướng đang diễn ra được coi là một xu hướng giảm.

Có nhiều loại đường trung bình di chuyển riêng biệt và một số nhà giao dịch sử dụng nhiều loại để xác định tín hiệu của họ. Một số ví dụ bao gồm trung bình di chuyển đơn giản và hàm mũ (trọng lượng được đưa ra cho các số gần nhất)

EMA (Chỉ số trung bình động theo cấp số nhân)

Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) là một chỉ số kỹ thuật được thiết kế để cải thiện ý tưởng về mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA), bằng cách cung cấp nhiều tỷ trọng hơn cho dữ liệu giá gần đây nhất, được coi là phù hợp hơn dữ liệu cũ hơn.

Nó là một đường trên biểu đồ giá, được tính dựa trên một công thức toán học để phản ánh biến động giá. Bằng cách phân bổ tỷ trọng cao hơn cho mức giá gần đây và tỷ trọng ít hơn đối với giá xảy ra trong quá khứ, EMA thích nghi nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất trong dữ liệu giá so với SMA, áp dụng tỷ trọng tương đương với tất cả các quan sát trong giai đoạn này.

Để sử dụng EMA, hãy vào nền tảng MT4 của chúng tôi và chỉ cần chọn EMA từ danh sách các chỉ số. Bạn cũng có thể điều chỉnh số lượng nó nên tính toán. Thời gian 50, 100 và 200 thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư theo dõi hành động giá từ tháng hoặc năm. Mặt khác, EMA 12 và 26 thời kỳ phổ biến cho các khung thời gian ngắn hơn.