Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

9 April

Giao dịch cổ phiếu là bạn chỉ giao dịch cổ phiếu của một công ty duy nhất cho mỗi lệnh. Giá của cổ phiếu được xác định sau khi các công ty đầu tư sử dụng một số phương pháp tích hợp để định giá công ty. Khi đã xác định được giá trị của công ty, người ta bắt đầu các định giá và số lượng cổ phiếu được giao dịch.

Bạn cần nhớ rằng ngay cả khi bạn giao dịch CFDs cổ phiếu, bạn cũng sẽ luôn giao dịch trên cổ phiếu của công ty cụ thể.

Mặt khác, giao dịch chỉ số là giao dịch nhóm các cổ phiếu tạo nên chỉ số thông qua một công cụ. Chỉ số là một giỏ các cổ phiếu lớn thường dùng để đại diện cho kết quả hoạt động của cả thị trường chứng khoán (ví dụ S&P500) hoặc họ có thể là một phân khúc chuyên môn của một sàn giao dịch chứng khoán ( ví dụ: NASDAQ).

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá chỉ số thị trường chứng khoán?

Giá của một chỉ số có thể bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố, bao gồm:

Báo cáo tài chính của công ty: Lợi nhuận của một công ty sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, và có thể ảnh hưởng đến giá của chỉ số. Đối với các chỉ số có trọng số khác nhau giữa các cổ phiếu thì cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất sẽ mang đến ảnh hưởng lớn nhất.

Tin tức chính trị: Bầu cử, Chiến tranh, Đề chức và bất kỳ sự kiện chính trị lớn nào cũng ảnh hưởng đến giá của một chỉ số.

Thông báo của công ty: Những thay đổi trong ban lãnh đạo công ty hoặc việc sáp nhập có thể sẽ có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến giá của chỉ số.

Những thay đổi thành phần của chỉ số: tỷ trọng của các cổ phiếu sẽ thay đổi giá trị của chỉ số khi các cổ phiếu được thêm hoặc loại bỏ khỏi chỉ số đó, vì vậy nhà giao dịch có thể thay đổi vị thế khi xuất hiện sự điều chỉnh này.

Giá hàng hóa – bất kỳ sự chuyển động nào về giá của hàng hóa cũng có thể ảnh hưởng đến giá của một chỉ số. Ví dụ, 15% cổ phần được liệt kê trên FTSE 100 là các cổ phiếu hàng hóa, có nghĩa là bất kỳ biến động nào trong thị trường hàng hóa có thể ảnh hưởng đến giá của chỉ số.

Tư duy của nhà đầu tư, thông báo ngân hàng trung ương, báo cáo biên chế hoặc các sự kiện kinh tế khác cũng có thể khiến giá của các chỉ số để dịch chuyển.