Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

9 April

Forex, còn được gọi là ngoại hối, là quá trình thay đổi một loại tiền tệ thành một loại tiền khác. Điều này có thể được thực hiện vì nhiều lý do – du lịch, thương mại hoặc giao dịch.

Là thị trường diễn ra giao dịch giữa 2 loại tiền được gọi là thị trường ngoại hối. Đây là một trong những thị trường được giao dịch tích cực nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch trung bình hằng ngày là 5 nghìn tỷ đô la.

Khi bạn giao dịch ngoại hối, bạn dự đoán giá trị của đồng tiền này sẽ tăng hay giảm giá trị so với đồng tiền khác, và có khả năng kiếm lợi nhuận.

Cặp tiền tệ là gì?

Khi bạn giao dịch trong thị trường ngoại hối, bạn mua hoặc bán các cặp tiền tệ.

Một cặp tiền tệ gồm hai loại tiền tệ khác nhau, trong đó đồng tiền này được định giá bằng đồng tiền khác. Trong cặp tiền, đồng tiền được liệt kê đầu tiên được gọi là đồng cơ sở hay đồng yết giá, trong khi đồng tiền bên phải được gọi là đồng định giá hay đồng đối ứng.

Dựa trên các cặp tiền tệ, người ta có thể biết được cần bao nhiêu đơn vị đồng định giá để mua được 1 đơn vị đồng yết giá.

Mỗi loại tiền trong cặp tiền được xác định bằng ba ký tự.

Hai ký tự đầu tiên xác định tên của quốc gia và ký tự thứ ba thường biểu thị chữ cái đầu tiên của tên tiền tệ.

Ví dụ, USD là viết tắt của Đô la Mỹ và CAD cho Đô la Canada.