Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

9 April

Các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa và góp phần vào sự biến động.

Cạnh tranh: Sự ra đời của các công nghệ tốt hơn, các sản phẩm chất lượng cao hơn có thể làm giảm nhu cầu đối với một hàng hóa cũ hơn.

Thời tiết: Điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể tác động đến thu hoạch và sản xuất và do đó ảnh hưởng đến giá của hàng hóa.

Cung & Nhu cầu: Sự cân bằng giữa nhu cầu và cung cấp là rất quan trọng để đảm bảo thị trường hàng hóa ổn định.

Nên kinh tê

Một nền kinh tế đang bùng nổ có thể dẫn đến nhu cầu gia tăng với việc tăng giá trong khi một nền kinh tế yếu có thể làm giảm nhu cầu về hàng hóa.

Các yếu tố như tỷ lệ sản xuất, thời vụ, thuế, luật thương mại, cũng có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa.

Ý nghĩa của hàng hóa tương lai là gì?

Trong các mặt hàng tương lai bạn tham gia vào một thỏa thuận với một nhà đầu tư dựa trên giá tương lai của một mặt hàng.

Ví dụ: bạn có thể đồng ý trong hợp đồng tương lai hàng hóa để mua 5.000 thùng dầu ở mức 50 đô la một thùng trong 30 ngày. Khi kết thúc hợp đồng, bạn không nhận hàng hóa vật lý, nhưng bạn đóng hợp đồng của mình và mang vị trí đối diện như một người bán thông qua thị trường giao dịch tại chỗ. Vì vậy, trong ví dụ này, khi hợp đồng tương lai đạt đến ngày hết hạn, bạn sẽ đóng vị trí bằng cách nhập một hợp đồng khác để bán 5.000 thùng dầu theo giá thị trường hiện tại.

Nếu giá giao ngay kết thúc cao hơn mức giá của hợp đồng là $50 một thùng, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận và nếu nó thấp hơn, bạn sẽ mất tiền.