Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Trách nhiệm giao dịch. Hợp đồng chênh lệch giá (CFDs) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFDs và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

9 April

Hàng hóa thường được chia thành hai loại chính: hàng hóa cứng và mềm.

Các mặt hàng cứng bao gồm tài nguyên thiên nhiên phải được khai thác hoặc chiết xuất, chẳng hạn như vàng, cao su và dầu, trong khi hàng mềm là nông sản hoặc chăn nuôi, chẳng hạn như ngô, lúa mì, cà phê, đường, đậu nành, gà, v.v.

Các thị trường hàng hóa cho phép các nhà sản xuất và người tiêu dùng sản phẩm hàng hóa giao dịch tại một thị trường tập trung và thanh khoản. Ngoài ra, những người tham gia thị trường này thường sử dụng các công cụ phái sinh hàng hóa để phòng ngừa rủi ro nhất định.

Làm thế nào để giao dịch hàng hóa?

Có một số cách để giao dịch hàng hóa.

1. Hàng hóa tương lai

Ở đây bạn mua và bán hợp đồng trong một cuộc trao đổi tương lai. Bạn tham gia vào một thỏa thuận với một nhà đầu tư dựa trên giá được đặt cho hàng hóa sẽ được giao.

2. Hàng hóa giao ngay

Đây là phương thức mua và bán tài sản theo tỷ giá thị trường hiện tại – được gọi là giá giao ngay – với ý định giao tài sản cơ bản ngay lập tức. Giao dịch này cũng có thể được thực hiện thông qua CFD.

3. Cổ phiếu hàng hóa

Một lựa chọn khác là mua cổ phiếu của một công ty liên quan đến một hàng hóa. Ví dụ: Đối với dầu, bạn có thể mua cổ phiếu của một công ty tinh chế dầu.

Một số tùy chọn khác bao gồm các quỹ ETF, quỹ tương hỗ, ETNS, nhóm hàng hóa và tương lai được quản lý.