Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

 • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

  Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

  1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
  2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
  3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
  4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
  5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

  STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

  Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

 • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

  Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

  1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
  2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
  3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
  4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
  5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

  STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

  Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Giao dịch hàng hóa

Gặt hái thành công

Giao dịch hàng hóa

Mở tài khoản với STARTRADER và bắt đầu giao dịch CFDs trên các mặt hàng nông nghiệp, năng lượng giao ngay và tương lai. Hưởng lợi từ việc khớp lệnh nhanh chóng, đòn bẩy cao lên đến 1: 500 và chênh lệch giá thấp là 0,7.

 • Công cụ Giá Bid Giá Ask % Δ
 • USOUSD
 • UKOUSD
 • CL-OIL
 • Gas-C
 • Cocoa-C
 • Cotton-C
 • Wheat-C
 • Sugar-C
Xem danh sách sản phẩm

Giá này gần đúng với mức trung bình hàng tuần và do đó có thể thay đổi.

Tại sao lại lựa chọn STARTRADER để giao dịch?

Chúng tôi luôn cải tiến và phát triển để làm cho giao dịch an toàn, dễ dàng và bổ ích.

 • Tài khoản khách hàng tách biệt

  Đảm bảo quỹ của bạn chỉ sử dụng cho mục đích giao dịch.

 • Giao dịch thoải mái.

  Nhiều phương thức nạp và rút tiền, với phí nạp tiền bằng 0 trên hầu hết các phương thức thanh toán.

 • Môi trường giao dịch nhanh và ổn định.

  Môi trường giao dịch 24 giờ ổn định, chỉ với vài giây đặt lệnh nhanh chóng.

 • Chênh lệch giá mua và giá bán cực thấp.

  Chênh lệch giá mua và giá bán thấp
  từ 0,0 pips

 • Tính thanh khoản cao

  Tiếp cận thanh khoản cấp tổ chức, đảm bảo chênh lệch giá mua và giá bán cực thấp.

 • Dịch vụ khách hàng tận tình

  Dịch vụ 24/5 cho các nhu cầu truy vấn,
  tư vấn và phản hồi.

Tìm hiểu về giao dịch hàng hóa và vươn tới thành công với STARTRADER

Truy cập ngay Hành tinh tri thức của chúng tôi, thông qua nguồn tài liệu giáo dục và các công cụ giao dịch giúp bạn hiểu rõ về hàng hóa.

 • Hàng hóa là gì?

  Hàng hóa thường được chia thành hai loại chính: hàng hóa cứng và mềm. Các mặt hàng cứng bao gồm tài nguyên thiên nhiên phải được khai thác hoặc chiết xuất, chẳng hạn như ...

  Đọc thêm
 • Những yếu tố ảnh hưởn...

  Các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa và góp phần vào sự biến động. Cạnh tranh: Sự ra đời của các công nghệ tốt hơn, các sản phẩm chất lượng cao hơn có t...

  Đọc thêm
 • Ý nghĩa của giao dịch ...

  Giao dịch giao ngay có nghĩa là mua và bán tài sản tại giá thị trường ngay tại thời điểm đó, với ý định giao tài sản ngay lập tức. Tại STARTRADER, bạn có thể khám phá ...

  Đọc thêm

Nhận tài khoản giao dịch của bạn trong 3 bước đơn giản

Đây là những gì bạn cần làm:

 • 1

  Đăng ký

  Đăng ký tài khoản giao dịch trực tiếp và hoàn thành đơn đăng ký.

 • 2

  Xác minh ID

  Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn bằng tài liệu ID của bạn.

 • 3

  Gửi tiền và bắt đầu giao dịch

  Sau khi đơn đăng ký của bạn được phê duyệt, hãy đăng nhập, gửi tiền lần đầu tiên và bắt đầu giao dịch!

Giao dịch ngay với nhà môi giới phát triển hàng đầu thế giới

THỬ NGAY VỚI TÀI KHOẢN DEMO? NHẤP VÀO ĐÂY