Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu rõ cách hoạt động của CFD và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cao hay thấp.

 • March 29 Khác

  THÔNG BÁO KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ QUA ĐÊM ĐỐI VỚI VÀNG TẠI VIỆT NAM

  Kính gửi Quý khách hàng,

  Chương trình Miễn phí qua đêm đối với vàng tại Việt Nam có hiệu lực đến 23:59 ngày 31 tháng 3 năm 2023, theo thời gian nền tảng (GMT+3), xin lưu ý rằng nếu bạn mở một vị thế sau 00:00 ngày 1 tháng 4 năm 2023 hoặc nếu bạn vẫn giữ một vị thế đối với vàng sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, bạn sẽ bị tính phí bình thường.

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông báo này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected].
  Chúc bạn giao dịch vui vẻ.
  Trân trọng!

  Đọc thêm
 • March 24 Giờ giao dịch

  Thông báo về việc điều chỉnh giờ giao dịch của INDIA50

  Kính gửi Quý khách hàng,

  Xin lưu ý rằng giờ giao dịch của INDIA 50 sẽ được điều chỉnh từ ngày 27 tháng 3 năm 2023 (Thứ Hai).
  Để biết thêm thông tin về việc điều chỉnh, vui lòng tham khảo bảng bên dưới.

  Thời gian được đề cập bên dưới là thời gian nền tảng (GMT+3) và có thể thay đổi.

  Ký hiệu27.03.2023 (Thứ Hai)
  INDIA50Thứ Hai – Thứ Năm: 04:00-13:10, 13:40-23:45
  Thứ Sáu: 04:00-13:10, 13:40-23:42
  Đọc thêm
 • March 23 Giờ giao dịch

  Thông báo chuyển đổi thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Châu Âu và Anh

  Kính gửi Quý khách hàng,

  Chúng tôi trân trọng thông báo đến bạn những thay đổi trong thời gian giao dịch của nền tảng, do chuyển đổi thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Châu Âu và Anh từ ngày 26 tháng 3 năm 2023 (Chủ nhật).

  Tất cả thời gian bên dưới là GMT+3 (Giờ nền tảng). Ngày và thời gian có thể thay đổi.

  Loại Ký hiệu Mô tả chi tiết Thời gian giao dịch
  Hàng hóa Gasoil Low Sulphur Gasoil – Cash Thứ Hai: 01:00-24:00
  Thứ Ba – Thứ Năm: 03:00-24:00
  Thứ Sáu: 03:00-23:57
  Cocoa US Cocoa – Cash Thứ Hai – Thứ Năm: 11:45-20:30
  Thứ Sáu: 11:45-20:27
  Coffee Coffee Arabica – Cash Thứ Hai – Thứ Năm: 11:15-20:30
  Thứ Sáu: 11:15-20:27
  Sugar No. 11 Sugar Raw – Cash Thứ Hai – Thứ Năm: 10:30-20:00
  Thứ Sáu: 10:30-19:57
  UKOUSD Spot Brent Crude Oil Thứ Hai: 01:00-24:00
  Thứ Ba – Thứ Năm: 03:00-24:00
  Thứ Sáu: 03:00-23:57
  Chỉ số ES35 ES35 Index Cash Thứ Hai – Thứ Năm: 09:00-21:00
  Thứ Sáu: 09:00-20:57
  Trái phiếu FGBL Euro – Bund Futures Thứ Hai – Thứ Năm: 03:15-23:00
  Thứ Sáu: 03:15-22:57
  FGBM Euro – BOBL Futures Thứ Hai – Thứ Năm: 03:15-23:00
  Thứ Sáu: 03:15-22:57
  FGBX Euro – BUXL Futures Thứ Hai – Thứ Năm: 03:15-23:00
  Thứ Sáu: 03:15-22:57
  FGBS Euro – Schatz Futures Thứ Hai – Thứ Năm: 03:15-23:00
  Thứ Sáu: 03:15-22:57
  FLG UK Long Gilt Futures Thứ Hai – Thứ Năm: 10:00-20:00
  Thứ Sáu: 10:00-19:57
  FEI EURIBOR Futures Thứ Hai – Thứ Năm: 03:00-23:00
  Thứ Sáu: 03:00-22:57
  Đọc thêm
 • March 17 Đóng cửa

  ĐÓNG CỬA THỊ TRƯỜNG THÁNG 3

  Kính gửi Quý khách hàng,

  Vui lòng tham khảo bảng sau để biết những thay đổi về giờ giao dịch trong tháng 3 năm 2023.
  Ngày và giờ được đề cập trong thông báo này là giờ hệ thống (GMT +3) và có thể thay đổi.
  Để biết thông tin cập nhật, vui lòng tham khảo thông tin trên nền tảng giao dịch của chúng tôi.

  Ngày 20.03.2023 (Thứ Hai) 21.03.2023 (Thứ Ba)
  Ngày lễ Lễ Thánh Joseph Ngày Nhân Quyền
  SA40 Bình thường Đóng cửa
  USDCOP Đóng cửa Bình thường

  Xin lưu ý rằng ban đầu thị trường có thể trải qua các giai đoạn giảm thanh khoản sau thời gian nghỉ lễ, ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch. Bạn có trách nhiệm theo dõi liên tục mọi vị thế mở mà bạn đang nắm giữ.

  Đọc thêm
 • March 15 Giờ giao dịch

  Thông báo chuyển đổi thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Hoa Kỳ

  Kính gửi Quý khách hàng,

  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin thay đổi thời gian của nền tảng giao dịch, do chuyển đổi múi giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 3 năm 2023(Chủ nhật).

  Tất cả thời gian bên dưới là GMT+3 (Giờ nền tảng). Ngày và thời gian có thể thay đổi.

  Loại Ký hiệu Mô tả chi tiết Thời gian giao dịch
  Hàng hóa Cocoa US Cocoa – Cash Thứ Hai đến Thứ Năm: 12:45-20:30
  Thứ Sáu: 12:45-20:27
  Coffee Coffee Arabica – Cash Thứ Hai đến Thứ Năm: 12:15-20:30
  Thứ Sáu: 12:15-20:27
  Sugar No. 11 Sugar Raw – Cash Thứ Hai đến Thứ Năm: 11:30-20:00
  Thứ Sáu: 11:30-19:57
  Gasoil Low Sulphur Gasoil – Cash Thứ Hai: 02:00-24:00
  Thứ Ba – Thứ Năm: 00:00-01:00, 04:00-24:00
  Thứ Sáu: 00:00-01:00, 04:00-23:57
  UKOUSD Spot Brent Crude Oil Thứ Hai: 02:00-24:00
  Thứ Ba – Thứ Năm: 00:00-01:00,03:00-24:00
  Thứ Sáu: 00:00-01:00, 03:00-23:57
  Chỉ số GER40 GER40 Cash Thứ Hai đến Thứ Năm: 03:15-24:00
  Thứ Sáu: 03:15-22:57
  GER40ft GER40 Future Thứ Hai đến Thứ Năm: 03:15-24:00
  Thứ Sáu: 03:15-22:57
  HK50ft HK50 Future Thứ Hai đến Thứ Năm: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00
  Thứ Sáu: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57
  HKG33 HKG33 Cash Thứ Hai đến Thứ Năm: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00
  Thứ Sáu: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57
  SA40 South Africa 40 Cash Thứ Hai đến Thứ Năm: 09:30-18:30
  Thứ Sáu: 09:30-18:27
  CHN50ft CHINA50 Future Thứ Hai đến Thứ Năm: 04:00-11:30, 12:00-23:45
  Thứ Sáu: 04:00-11:30, 12:00-23:42
  BVSPX Bovespa Cash CFD (BRL) Thứ Hai đến Thứ Năm: 15:01-23:55
  Thứ Sáu: 15:01-23:52
  IND50ft India 50 Future Thứ Hai đến Thứ Năm: 04:00-13:10, 13:40-23:45
  Thứ Sáu: 04:00-13:10, 13:40-23:42
  ES35 ES35 Index Cash Thứ Hai đến Thứ Năm: 10:00-22:00
  Thứ Sáu: 10:00-21:57
  Trái phiếu FEI EURIBOR Futures Thứ Hai đến Thứ Năm: 04:00-24:00
  Thứ Sáu: 04:00-23:57
  FGBL Euro – Bund Futures Thứ Hai đến Thứ Năm: 03:15-24:00
  Thứ Sáu: 03:15-23:57
  FGBM Euro – BOBL Futures Thứ Hai đến Thứ Năm: 03:15-24:00
  Thứ Sáu: 03:15-23:57
  FGBS Euro – Schatz Futures Thứ Hai đến Thứ Năm: 03:15-23:57
  Thứ Sáu: 03:15~24:00
  FGBX Euro – BUXL Futures Thứ Hai đến Thứ Năm: 03:15-24:00
  Thứ Sáu: 03:15-23:57
  FLG UK Long Gilt Futures Thứ Hai đến Thứ Năm: 11:00-21:00
  Thứ Sáu: 11:00-20:57
  Ngoại hối USDCLP US Dollar vs Chile Peso Thứ Hai – Thứ Năm: 15:50-19:10
  Thứ Sáu: 15:50-19:07
  USDCOP US Dollar vs Colombia Peso Thứ Hai – Thứ Năm: 17:00-20:50
  Thứ Sáu: 17:00-20:47
  USDIDR US Dollar vs Indonesian Rupiah Thứ Hai – Thứ Năm: 04:00-23:00
  Thứ Sáu: 04:00-22:57
  USDKRW US Dollar vs South Korean won Thứ Hai – Thứ Năm: 03:00-23:00
  Thứ Sáu: 03:00-22:57
  USDTWD US Dollar vs Taiwan Dollar Thứ Hai – Thứ Năm: 03:10-22:00
  Thứ Sáu: 03:10-21:57
  Đọc thêm
 • March 10 Khác

  Thông báo về việc tạm ngừng giao dịch và nâng cấp máy chủ STARTRADER

  Kính gửi Quý khách hàng,

  Để cung cấp cho bạn các dịch vụ giao dịch trực tuyến tốt hơn, STARTARDER sẽ nâng cấp máy chủ MT4 STARTRADERINTL-Live2 và Máy chủ MT5 STARTRADERINTL-Live từ 07:30 đến 12:30 vào ngày 11 tháng 3 năm 2023, theo giờ nền tảng GMT+ 2. Giao dịch bị tạm dừng trong thời gian này, vui lòng sắp xếp các giao dịch trước để tránh những tổn thất không cần thiết.

  Xin lưu ý rằng việc nâng cấp này sẽ không ảnh hưởng đến máy chủ MT4 STARTRADERINTL-Live và bạn có thể giao dịch trên máy chủ này như bình thường.

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc nâng cấp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected].

  Chúng tôi chúc bạn giao dịch vui vẻ!

  Đọc thêm

Liên hệ ngay, chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp các thắc mắc của bạn, đưa ra những giải pháp tối ưu, phục vụ 24/5.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI